Geri

Vergi Levhası 31 Mayıs 2023 Gün Sonuna Kadar Oluşturulmalıdır. Döküm Alınan Levha İşyerinde Bulundurulmalıdır. Asma Zorunluluğu Bulunmamaktadır.

03.05.2023

 
 
Vergi Levhası 31 Mayıs 2023 Tarihine Kadar Oluşturulmalıdır.
 
Döküm Alınan Levha İşyerinde Bulundurulmalıdır.
 
Asma Zorunluluğu Bulunmamaktadır. 
 
 
 
 
 
 
Gelir / Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından, Gelir / Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilmesinden sonra VERGİ LEVHASI, Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından beyannamelerde yer alan bilgilere göre oluşturulmakta ve mükellefin İNTERNET VERGİ DAİRESİ veya İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ hesabına aktarılmaktadır.
 
Vergi Levhaları, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Yıllık beyannamelerinin verilmesinden itibaren 31 Mayıs’a kadar GİB İNTERNET VERGİ DAİRESİ veya İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ sisteminden oluşturulacaktır.
 
İNTERNET VERGİ DAİRESİ Sisteminden Vergi levhası oluşturulması,
 
➢ GİB’ in www.gib.gov.tr adresine giriş yapınız.
 
➢ e- İşlemler seçeneği ile İNTERNET Vergi Dairesi sistemine giriş yapılacak,
 
➢ İnternet vergi dairesi hizmetleri sayfası,
 
➢ Kullanıcı girişinden E-beyanname gönderdiğiniz ve size ait olan kullanıcı kodu, parola ve şifrenizi yazarak giriş butonuna basınız. 
 
➢ Giriş yapıldıktan sonra gelen sayfadaki Genel Sorgulama ve Hesaplama İşlemleri butonuna basınız. E-VERGİ LEVHASI seçeneğini tıklayarak levhayı oluşturunuz.
 
İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ Sisteminden Vergi levhası oluşturulması,
 
➢ GİB’ in www.gib.gov.tr adresine giriş yapınız.
 
➢ e- İşlemler seçeneği ile İNTERAKTİF Vergi Dairesi sistemine giriş yapılacak,
 
➢ Kullanıcı girişinden E-beyanname gönderdiğiniz ve size ait olan kullanıcı kodu, parola ve şifrenizi yazarak giriş butonuna basınız. 
 
➢ İşlem Başlat,
 
➢ Mükellefiyet İşlemleri,
 
➢ e-Vergi Levhası Oluşturulması Seçeneğini tıklayarak levhayı oluşturunuz.
 
➢ Gelir Vergisi Mükellefleri için, mükellef vergi kimlik numarası ve TC numarasını birlikte giriniz. (Adi ortaklıkta, Kolektif Şirket Ortaklığında her ortak için ayrı, ayrı giriniz)
 
➢ Kurumlar Vergisi mükellefleri için (Anonim Şirket -Limited Şirket) Şirketin kimlik numarası (hesap numarası) girilecektir. Kurumlar Vergisi mükellefleri için TC kimlik numarası bölümü boş bırakılacaktır.
 
Vergi Levhasını oluşturunuz. İstediğiniz rengi seçerek yeterli sayıda son üç yıla ilişkin barkodlu VERGİ LEVHASINI bastırınız. Gereğinde daha sonra kullanmak üzere kopyasını bilgisayarınızda saklamanızı öneriyoruz.
 
VERGİ LEVHALARININ BULUNDURULACAĞI YERLER:
 
VUK 5. Maddede yapılan değişiklik ile Vergi levhalarının asılma zorunluluğu yoktur. İsteyen mükellefler levhalarını asabilirler. Ancak, Vergi levhalarının aşağıda belirtilen yerlerde bulundurulması zorunludur. Bu zorunluluğa uymayanlara her tespitte 213 Sayılı VUK 353/4.Maddeye göre özel usulsüzlük cezası kesilecektir.
 
Vergi levhası almak mecburiyetinde olan mükellefler levhaları iş yerlerinin;
 
a) Merkezlerinde,
 
b) Şubelerinde,
 
c) Satış mağazalarında,
 
d) Çiftçilerin doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için açtıkları yazıhanelerinde,
 
e) Taşıt işletmeleri ayrıca taşıtlarında (taşıt işletmesi ifadesi, ücret karşılığında yolcu veya eşya taşımacılığını ifade ettiğinden, diğer iş kollarında faaliyet gösteren mükelleflerin taşıtlarında vergi levhası bulundurma mecburiyetleri bulunmamaktadır.) yetkililerce istenildiğinde ibraz etmek üzere bulunduracaklardır.
 
İş yerinde birden fazla kat veya reyon olması halinde her kat veya reyon için ayrı birer levha alma ve bulundurma zorunluluğu yoktur.
 
408 Sayılı VUK Genel Tebliğine göre birden fazla yerde vergi levhası bulundurmak mecburiyetinde olan mükellefler (Merkez, şube, satış mağazası gibi) ile levhalarını başka kurumlara ibraz edecek mükellefler vergi levhalarının internet vergi dairesinden ihtiyaç duydukları adet kadar çıktısını alabilecektir.
 
*   *   *
 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter