Geri

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 7440 SAYILI KANUN GENEL TEBLIĞİ (SERI NO: 1) YAYIMLANDI

28.03.2023

 

BAZI ALACAKLARIN
YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR
7440 SAYILI KANUN GENEL TEBLIĞİ
(SERI NO: 1) YAYIMLANDI
 
 
 
 
25/3/2023 tarih ve 32143 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde;
 
✓ Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları, il özel idareleri ve belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına ait alacakların yapılandırılmasına,
 
✓ Mevcut ve muhtemel ihtilafların sonlandırılmasına,
 
✓ İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemlerin durumuna,
 
✓ Matrah ve vergi artırımına,
 
✓ İşletme kayıtlarının düzeltilmesine,
 
✓ Kanunun Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar ve İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler başlıklı 3 ve 4 üncü maddeleri hükümlerinden yararlananların Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulaması karşısındaki durumuna,
 
✓ Öğrenim ve katkı kredileriyle ilgili feri alacakların terkinine,
 
ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
 
 
25/3/2023 tarih ve 32143 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) ile 12/3/2023 tarih ve 32130 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7440 sayılı BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’un bazı alacakların yapılandırılmasına ve matrah artırımı düzenlemelerine ilişkin açıklamalarda bulunuldu.
 
Tebliğ’de;
 
✓ Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları, il özel idareleri ve belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına ait alacakların yapılandırılmasına,
 
✓ Mevcut ve muhtemel ihtilafların sonlandırılmasına,
 
✓ İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemlerin durumuna,
 
✓ Matrah ve vergi artırımına,
 
✓ İşletme kayıtlarının düzeltilmesine,
 
✓ Kanunun Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar ve İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler başlıklı 3 ve 4 üncü maddeleri hükümlerinden yararlananların Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulaması karşısındaki durumuna,
 
✓ Öğrenim ve katkı kredileriyle ilgili feri alacakların terkinine,
 
ilişkin 7440 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasına dair usul ve esaslar belirlenmiştir.
 
 
*   *   *
 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter