Geri

ÖZET DÖVİZ POZİSYON FORMU

27.03.2023

 

 

ÖZET DÖVİZ POZİSYON FORMU

 

 

 

Türkiye  Cumhuriyet  Merkez  Bankası’nın 20 Mart 2023 tarihli Tüzel  Kişilerin  Döviz  Pozisyon Raporlaması konulu talimatı doğrultusunda,yurt içinde faaliyet gösteren bankalardan kullandığı nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi 5 milyon TL ve üzerinde olan tüzel kişi firmalarındöviz pozisyon  raporlarını herayın ilk 10 işgünü içerisinde, https://tcmbveri.gov.tr adresinde oluşturulan "Özet Döviz Pozisyon Raporu" linki üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’na bildirmesi gerekmektedir.

İlk raporlama Mart 2023 dönemi için alınacak olup, Nisan ayının ilk 10 iş günü içerisinde raporlama tamamlanmalıdır.

1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 43’üncü maddesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası,Türkiye’de faaliyette bulunan bütün bankalardan, 1211 sayılı Kanun ve mevzuat ile kendisine verilen görevleri yerine getirebilmek amacıyla her türlü bilgi ve belgeyi, belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde istemeye ve ayrıca 44’üncü maddesinde de özellikle gerçek ve tüzel kişilerin döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerini izlemek amacıyla belirleyeceği gerçek ve tüzel kişilerden her türlü bilgi ve belgeyi istemeye yetkili kılınmıştır.

Türkiye  Cumhuriyet  Merkez  Bankası’nın 20 Mart 2023 tarihli Tüzel  Kişilerin  Döviz  Pozisyon Raporlaması konulu talimatı doğrultusunda,yurt içinde faaliyet gösteren bankalardan kullandığı nakdi  ve  gayri nakdi toplam kredi bakiyesi 5 milyon TL ve üzerinde olan tüzel kişi firmaların döviz pozisyon  raporlarını her ayın ilk 10 işgünü içerisinde, https://tcmbveri.gov.tr adresinde oluşturulan "Özet Döviz Pozisyon Raporu " linki üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’na bildirmesi gerekmektedir.

Bildirimlerin, T.C. Ticaret Bakanlığı Merkezi Sicil Kayıt Sisteminde (MERSİS) kayıtlı firma yetkilileri ve/veya  MERSİS’te  kayıtlı  firmayetkilileri  tarafından  sistemde  tanımlanan  diğer  kullanıcılar tarafından yapılması gerekmektedir. 

İlk raporlama Mart 2023 dönemi için alınacak olup, Nisan ayının ilk 10 iş günü içerisinde raporlamaların tamamlanması beklenmektedir. Kredi bakiyesinin raporlama sınırının üzerinde olması durumunda, raporlamalar aylık frekansta takip eden ayın 10 iş günü içerisinde bildirilmeye devam edilmelidir.

 

*   *   *
 

 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter