Geri

EYT KAPSAMINDA EMEKLİ OLANLAR İÇİN 5 PUANLIK SİGORTA PRİM TEŞVİKİNDEN YARARLANILABİLİR

04.03.2023

 
EYT KAPSAMINDA EMEKLİ OLANLAR İÇİN
 
5 PUANLIK SİGORTA PRİM
 
TEŞVİKİNDEN YARARLANILABİLİR
 
 
 
Yapılan düzenlemeye göre;
 
− 08 / 09 / 1999 tarihi ve öncesinde işe girmiş olmak,
 
− 03 / 03 / 2023 tarihi itibariyle yaşlılık veya emekli aylığı talebinde bulunmak,
 
− “08 Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle” koduyla işten ayrılış bildirgesi verilmek,
 
− İşten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde en son çalışılan özel sektör işyerinde sosyal
güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamak,
 
Şartlarının varlığı halinde 5510 sayılı Kanunun geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar kadar sigortalı başına sigorta prim desteği verilecektir.
 
EMEKLİLER İÇİN 5 PUANLIK TEŞVİKTEN YARARLANMANIN ŞARTLARI :
 
03/03/2023 tarih 32121 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7438 sayılı Kanun ile Kamuoyunda EYT’li olarak bilinen sigortalıların, 7438 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra emeklilik nedeniyle işten çıkışı verilen işyerinde çalışmaya devam etmeleri halinde 5 puanlık işveren prim desteğinden yararlanmalarına ilişkin düzenleme yapılmıştır.
 
8/9/1999 tarihi ve öncesinde sigortalı sayılanlardan kanunun yürürlük tarihinden sonra yaşlılık veya emekli aylığı talebinde bulunarak ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde en son çalışılan özel sektör işyerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar kadar indirim yapılacaktır.
 
Sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde, söz konusu sigortalıdan dolayı bu teşvikten tekrar yararlanılamayacaktır.
 
Bu teşvikten yararlanılabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak aylık prim ve hizmet belgeleri/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermeleri, sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin yasal süresinde ödemeleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması şarttır. SGK tarafından usul ve esaslar açıklandığında ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.
 
 
*   *   *
 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter