Geri

2013 YILI ÖNCESİNE AİT GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİM BORÇLARI SİLİNDİ

29.12.2022

 
 
2013 YILI ÖNCESİNE AİT 
 
GENEL SAĞLIK SİGORTASI
 
PRİM BORÇLARI SİLİNDİ
 
 
 
 
 
01/01/2013 tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (d) ve (g) bendi ile yedinci fıkrası (Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu kararı ile burslandırılan uluslararası öğrenciler hariç) kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borçları terkin edilmiştir.
 
2013 YILI ÖNCESİNE AİT GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİM BORÇLARININ SİLİNMESİ
 
28/12/2022 tarihli 32057 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 7429 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanununa eklenen geçici 91 inci maddesinde” 1/1/2013 tarihinden önce 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (d) ve (g) bendi ile yedinci fıkrası (Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu kararı ile burslandırılan uluslararası öğrenciler hariç) kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.
 
Bu maddenin yayımlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primler iade ve mahsup edilmez” hükmü düzenlenmiştir.
 
Buna göre;
 
1) 01/01/2013 tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (d) ve (g) bendi  ile  yedinci  fıkrası  (Uluslararası  Öğrenciler  Değerlendirme  Kurulu  kararı ile burslandırılan uluslararası öğrenciler hariç) kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borçları terkin edilmiştir.
 
2) 28/12/2022 tarihine kadar bu kapsamda ödenmiş olan primler iade edilmeyecektir.
 
3) 01/01/2013 tarihinden sonra tahakkuk etmiş bu kapsamdaki prim borçlarının tahsiline davam edilecektir.
 
 
*   *   *
 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter