Geri

SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇTAN İSTİSNA EDİLECEK YEMEK BEDELİ TUTARI GÜNLÜK 51,01 TL OLARAK BELİRLENDİ

25.11.2022

 

SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇTAN

İSTİSNA EDİLECEK YEMEK BEDELİ TUTARI

GÜNLÜK 51,01 TL OLARAK BELİRLENDİ

 

 

 

01.12.2022 ila 31.12.2022 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların prime esas kazançlarından istisna tutulacak yemek bedeli tutarı; 215,70 TL x %23,65 = 51,01TL (Günlük) olarak uygulanacaktır.

PRİME ESAS KAZANÇTAN İSTİSNA EDİLECEK YEMEK BEDELİ:

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 97 nci maddesinin 7 nci fıkrasının (a) bendi,11.11.2022 tarihli ve 32010 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile;

“ 7) İşverenlerce;

a) İşyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla, yemek bedeli adı altında sigortalılara veya sigortalılar için üçüncü kişilere yapılan her türlü ödemelerin, günlük asgari ücretin Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen oranının fiilen çalışılan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak tutarı,

...
prime esas kazanca dahil edilmez.” Şeklinde değiştirilmiştir.

Bu değişikliğe istinaden SGK Yönetim Kurulu, yemek bedeli adı altında sigortalılara veya sigortalılar için üçüncü kişilere yapılan her türlü ödemelerin, günlük brüt asgari ücretin yüzde 23,65’inin prime esas kazançtan istisna tutulmasına karar vermiştir.
 

01.12.2022 ila 31.12.2022 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(a) bendine tabi sigortalıların prime esas kazançlarından istisna tutulacak yemek bedeli tutarı; 215,70 TL x % 23,65 = 51,01TL(Günlük) olarak uygulanacaktır.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların 01.12.2022 tarihinden önceki prime esas kazançlarından istisna tutulacak yemek bedeli tutarının hesaplanmasında yönetmelik değişikliği öncesi mevzuat hükümleri uygulanarak işlem yapılacaktır.

 

 
*   *   *
 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter