Geri

SGK ELEKTRONİK TEBLİGAT PROGRAMI 01.11.2022 TARİHİNDEN İTİBAREN TÜM TÜRKİYE’ DE UYGULANACAK

02.11.2022

 

SGK ELEKTRONİK TEBLİGAT PROGRAMI
 
01.11.2022 TARİHİNDEN İTİBAREN
 
TÜM TÜRKİYE’ DE UYGULANACAK
 
 
 
 
01.11.2022 tarihinden itibaren bütün illerde e-Tebligat başvurusu yapmış ve yapacak olan muhataplara elektronik tebligat gönderilmeye başlanacak olup, e-Tebligat başvurusu yapmamış gerçek ve tüzel kişilere 7201 sayılı Kanun ile 6183 sayılı Kanunda yer alan hükümlere göre eski usulde tebligat yapılmaya devam edilecektir.
 
SGK ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMASI
 
SGK, 31.10.2022 tarihinde internet sitesinde elektronik tebligat uygulaması ile ilgili duyuru yayımlamıştır. Yapılan duyuruya göre,
 
24.9.2021 tarihli ve 31608 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin” Yönetmeliğin 01.10.2021 tarihinde yürürlüğe girdiği,
 
Elektronik Tebligat (e-Tebligat) uygulamasının hayata geçmesiyle birlikte SGK’nın Merkez Teşkilatı/Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından tebliğ edilmesi gereken evrakların elektronik ortamda imzalandığı ve muhatabın elektronik tebligat adresine iletildiği,
 
Bu kapsamda;
 9.2.2022 tarihinde Eskişehir İlinde,
 4.4.2022 tarihi itibariyle Bursa, Konya ve Gaziantep illerinde,
 01.09.2022 tarihi itibariyle de Ankara ilinde ve
 7.10.2022 tarihi itibariyle Adana -Antalya -Aydın Balıkesir -Denizli-Diyarbakır- Erzurum- Hatay-İstanbul- İzmir- Kahramanmaraş -Kayseri- Kocaeli -Malatya- Manisa -Mardin- Mersin -Muğla- Ordu -Sakarya -Samsun- Şanlıurfa -Tekirdağ -Trabzon-Van illerinde SGK e-Tebligat başvurusu yapmış ve yapacak olanlara elektronik tebligat gönderilme uygulamasının 01.11.2022 tarihinden itibaren tüm Türkiye’ de uygulanacağı,
 
 e-Tebligat başvurusu yapmamış gerçek ve tüzel kişiler ile diğer illerdeki gerçek ve tüzel kişilere 7201 sayılı Kanun ile 6183 sayılı Kanunda yer alan hükümlere göre eski usulde tebligat yapılmaya devam edileceği, açıklanmıştır.
 
Belirtilen illerde SGK elektronik tebligat uygulamasına başvurmuş veya başvuracak meslek mensuplarımız, işverenlerimiz ve mükelleflerimizin elektronik tebligat adreslerini takip etmelerini öneririz.
 
 
*   *   *
 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter