Geri

BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN MÜKELLEFLERE KAZANÇ İSTİSNASI GETİRİLMİŞTİR (MD.1, 4, 5, 6, 9)

27.10.2021
 
 

BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN MÜKELLEFLERE KAZANÇ İSTİSNASI GETİRİLMİŞTİR (MD.1, 4, 5, 6, 9)

 
 
 
7338 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE
 
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
 
KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ
 
 
 
 
Kazançları basit usulde tespit olunan mükelleflerin ticari kazançları, gelir vergisinden istisna edilmektedir. Maddenin yürürlük tarihi, 1/1/2021 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihidir.
 
Bu usulde vergilendirilenler, kazancın tespiti ve Vergi Usul Kanununun defter tutma hükümleri hariç; bildirme, vesikalar, muhafaza, ibraz, diğer ödevler ve ceza hükümleri ile VUK ve diğer kanunlarda yer alan ikinci sınıf tüccarlar hakkındaki hükümlere tabi olma durumları devam etmektedir.
 
 
 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter