Geri

BEYANNAME VERME, ÖDEME, BİLDİRİM VE YÜKLEME İLE MÜCBİR SEBEP HALİNE İLİŞKİN UZAYAN SÜRELER

27.04.2021
 
 
BEYANNAME VERME, ÖDEME, BİLDİRİM VE YÜKLEME İLE
 
MÜCBİR SEBEP HALİNE İLİŞKİN UZAYAN SÜRELER
 
 
 
22 Nisan 2021 tarihli ve 133 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;
 
26 Nisan 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Nisan 2021 Çarşamba günü sonuna kadar,  
 
30 Nisan 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021/Mart dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 7 Mayıs 2021 Cuma günü sonuna kadar,
 
30 Nisan 2021 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 7 Mayıs 2021 Cuma günü sonuna kadar uzatıldı.
 
Diğer taraftan İçişleri Bakanlığı'nca yapılan düzenlemeler Kapsamında 524 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile mücbir sebep hali kapsamına alınan mükelleflerin Ba ve Bs Bildirimlerinin 26 Nisan 2021 günü sonuna kadar verilmesi gerekmektedir.
 
Söz konusu süre uzatımına 524 sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile 1 Aralık 2021 tarihinden itibaren mücbir sebep kapsamına alınan ve 2 Mart 2021 tarihi itibariyle mücbir sebep hali sona eren mükelleflerin ilgili bildirim ve beyannameleri de dahildir.
 
İçişleri Bakanlığı'nca yapılan düzenlemeler kapsamında 524 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile mücbir sebep hali kapsamına alınan mükellef grupları aşağıdaki gibiydi:
 
− Sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahalar
 
− Yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparklar
 
− Bar, pavyon, gazino, taverna ve nargile salonu gibi işyerleri
 
 
 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter