Geri

PAY DEFTERİ, YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ İLE GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA TUTULMASI

06.01.2021

PAY DEFTERİ, YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ
 
İLE GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİNİN
 
ELEKTRONİK ORTAMDA TUTULMASI
 
 
 
7262 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikle Ticaret Bakanlığı'na, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin elektronik ortamda tutulmasını zorunlu kılma konusunda yetki verildi.  
 
Ayrıca Türk Ticaret Kanunun hamiline yazılı pay sahipliği ile cezaları konularında da değişiklikler yapıldı.  
 
31 Aralık 2020 tarihli (5. Mükerrer) 31351 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanunun 27-34’üncü maddelerinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na ilişkin değişiklikler yapılmıştır.
 
Yapılan düzenlemelerden;
 
- Ticaret Bakanlığının, pay defterini, yönetim kurulu karar defterini ve genel kurul toplantı ve müzakere defterini elektronik ortamda tutulmasını zorunlu kılabileceğine ilişkin düzenleme yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup,
 
- Diğerleri ise 01/04/2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.
 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter