Yİ-ÜFE-TÜFE 2019 AĞUSTOS ENFLASYON Endeksi ve Oranları

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe %0,71 artış, imalat sanayi sektöründe %1,01 düşüş, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı sektöründe %4,33 artış, su temini sektöründe %1,35 artış olarak gerçekleşti.  Devamını Oku

KİRA ARTIŞ ORANI / EYLÜL 2019 KİRA ARTIŞ ORANI NEDİR

Son 12 ay için işyeri kiralamalarında TÜİK endekslerine göre yapılabilecek artış oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir. TÜİK verileri 12 aylık ortalamalara göre  Devamını Oku

KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR, EKSİK GÜNLERE AİT GSS PRİMLERİNİ ÖDEMEK ZORUNDADIR

5510 sayılı kanunun 4/1/a bendi kapsamında sigortalı olup, 06- Kısmi istihdam, 7- Puantaj, 17- Ev hizmetlerinde 30 günden eksik çalışma eksik gün kodu ile bildirilen , 5510 sayılı Kanunun ek- 9’uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde bir veya  Devamını Oku

İSTİRAHATLİ BULUNDUĞU DÖNEMDE SİGORTALILIĞI SONA EREN KİŞİ GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ALAMAZ

Sigortalının istirahatli olduğu aylarda aylık prim ve hizmet belgesinin verilmiş olması şartıyla sigortalılık niteliği devam edecektir. Ancak, istirahatin başladığı tarihten önceki ayda aylık prim ve hizmet bildirgesinin hiç verilmemesi veya Yönetmelikte geçen eksik gün  Devamını Oku

YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASININ USUL VE ESASLARI AÇIKLANDI

Yurt dışında geçen sürelerin (çalışma/işsizlik/ev kadınlığı sürelerinin) sigortalılık sürelerinden sayılmasına ilişkin olarak yurt dışı borçlanma talebinde bulunanların borçlanma primi tutarları, seçecekleri prime esas kazançlarının %32’sinden %45’ine çıkarılmıştır.   Devamını Oku

TİCARİ PLAKALARIN ELDEN ÇIKARILMASINDAN DOĞAN KAZANÇLARIN VERGİSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu hükmüne yer verilmiş   Devamını Oku

DEĞER ARTIŞ KAZANCININ TESPİTİNDE MALİYET BEDELİNİN BELİRLENMESİ VE İNDİRİLECEK GİDERLER

İktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) 70 inci maddenin birinci fıkrasının (1), (2), (4) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı mal (gerçek usulde vergiye tâbi çiftçilerin ziraî istihsalde kullandıkları gayrimenkuller dahil) ve hakların  Devamını Oku

Yİ-ÜFE-TÜFE 2019 TEMMUZ ENFLASYON Endeksi ve Oranları

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,99 düşüş, bir önceki yılın   Devamını Oku

KİRA ARTIŞ ORANI / AĞUSTOS 2019 KİRA ARTIŞ ORANI NEDİR

Çoğunlukla kira bedelini enflasyona karşı korumak veya kiraya konu olan şeyin değerindeki artışı kira bedeline yansıtmak amacıyla  Devamını Oku

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN TÜM TÜRKİYE’DEKİ UYGULANMASI 01/01/2020 TARİHİNE ERTELENDİ

01/06/2017 tarihinden itibaren Kırşehir, 01/1/2018 tarihinden itibaren Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler için başlamış olan   Devamını Oku

SGK BELGE TÜRLERİ

SGK Belge Türleri Ektedir  Devamını Oku

1 TEMMUZ 2019 TARİHİNDEN İTİBAREN VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI TUTARI

Kıdem tazminatı belirli bir süre çalıştıktan sonra işine son verilen ya da emeklilik dolayısıyla işinden ayrılmak durumunda bulunan   Devamını Oku

TURİZM PAYI UYGULAMASI 1 EKİM 2019 TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLIYOR

7183 sayılı TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSI HAKKINDA KANUN ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulmuş olup; Ajansın kuruluş amaçlarının   Devamını Oku

Yİ-ÜFE-TÜFE 2019 HAZİRAN ENFLASYON Endeksi ve Oranları

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası %22,51, lokanta ve oteller %20,84, alkollü içecekler ve tütün %19,24 ve gıda ve alkolsüz içecekler %19,20 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.  Devamını Oku

KİRA ARTIŞ ORANI / TEMMUZ 2019 KİRA ARTIŞ ORANI NEDİR

Üretici fiyat endeksi (ÜFE) üretilen malların üreticiye maliyetinin değişimini gösterirken, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) tüketicinin satın aldığı mal ve hizmet fiyatlarının değişimini gösterir. Her iki gösterge de enflasyon  Devamını Oku

GECİKME ZAMMI ORANI AYLIK % 2,5 OLARAK BELİRLENDİ

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51’inci maddesine göre 5 Eylül 2018 tarihinden bu yana aylık %2 oranında uygulanmakta olan gecikme zammı oranı, 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren %2,5’e çıkarıldı.  Devamını Oku

SERBEST ZAMAN İZNİ OLARAK KULLANDIRILAN FAZLA MESAİ ÜCRETİ SİGORTA PRİMİNE TABİ DEĞİLDİR

Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan bir işçinin bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, 4857 sayılı İş Kanunun fazla çalışma ücreti başlıklı 41’inci maddesinde   Devamını Oku

ŞİRKET KURULUŞUNDA İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ VERİLMEKSİZİN SİGORTALILARIN TESCİLİ OTOMATİK OLARAK YAPILACAKTIR

5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştırılmasa dahi ticaret sicil müdürlüklerince tescil edilen şirket kuruluşlarına istinaden işyeri tescilleri otomatik olarak yapılmaya başlanmış  Devamını Oku

Yİ-ÜFE-TÜFE 2019 MAYIS ENFLASYON Endeksi ve Oranları

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %2,67, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,99, bir  Devamını Oku

KİRA ARTIŞ ORANI / HAZİRAN 2019 KİRA ARTIŞ ORANI NEDİR

Konut ve işyerlerinde kira artışı yapılırken farklı yasal düzenlemeler vardır. Konutlarda kira artış oranına yasal bir sınır getirilmişken, işyerlerinde   Devamını Oku

DEFTER BEYAN SİSTEMİ DÖNEMSELLİK İLKESİ

Defter Beyan Sistemi - Dönemsellik İlkesi hakkında GİB tarafından hazırlanmış video ektedir. Bilginize...  Devamını Oku

DEFTER BEYAN SİSTEMİ SU FATURASI NASIL KAYDEDİLİR

Defter Beyan Sistemi - Su Faturası Nasıl Kaydedilir? Konusuna cevap niteliğinde GİB tarafından hazırlanmış video ektedir. Bilginize...  Devamını Oku

DEFTER BEYAN SİSTEMİ SATIR VE BELGE GÜNCELLEME

Defter Beyan Sistemi - Satır ve Belge Güncelleme hakkında GİB tarafından hazırlanmış video ektedir. Bilginize...  Devamını Oku

DEFTER BEYAN SİSTEMİ AMORTİSMAN HESAPLAMA VE KAYDETME

Defter Beyan Sistemi - Amortisman Hesaplama ve Kaydetme Başlıklı soru için GİB tarafından hazırlanan video ektedir. Bilginize...  Devamını Oku

ŞİRKETLERİN MALİ YAPILARININ GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER

Kanun gereği yapılması istenen şirketlerin mali yapısının kuvvetlendirilmesine yönelik söz konusu sermaye tamamlama ödemeleri şirketler tarafından gelir olarak dikkate alınmamalıdır. Maliye Bakanlığının konuyu açıklığa kavuşturacak  Devamını Oku

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SİGORTALILIK İŞLEMLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPTI

Zaman içinde yapılan yasal değişiklikler ile yönetmelikle yapılan ikincil mevzuat düzenlemeleri sonucunda çalışanların sigortalılık durumları ile hizmetleri konusunda değişiklikler olmuştur  Devamını Oku

TİCARET UNVANI SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Benzer unvan sorgulaması yapılırken, sorgulama yapılacak alanda çekirdek kelime ve devamında yazılacak olan sektör bazındaki ilk kelime ile birlikte yazılarak sorgulanmanın  Devamını Oku

Yİ-ÜFE-TÜFE 2019 NİSAN ENFLASYON Endeksi ve Oranları

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2019 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %2,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,18  Devamını Oku

KİRA ARTIŞ ORANI / MAYIS 2019 KİRA ARTIŞ ORANI NEDİR

Kira artışı kira sözleşmesinin yenilendiği ayda yapılır. Örneğin 4 MAYIS 2018 tarihinde başlayan bir kira sözleşmesi 1 yıl sonra yenilendiğinde 4 MAYIS 2019  Devamını Oku

YABANCI STATÜSÜNDE ÇALIŞAN SİGORTALILARIN EKSİK GÜN NEDENLERİ GENİŞLEDİLDİ

Çalışma izni mevzuatına göre işyerlerinde yabancı statüsünde çalışan sigortalıların (Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda örgün öğretim programlarına kayıtlı yabancı öğrenciler hariç) analık halinde çalışma ve süt izni hallerinde dışında eksik gün   Devamını Oku

ELEKTRONİK DEFTER VE BELGE UYGULAMALARINA İLİŞKİN YENİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI YAYIMLANDI

Mevcut düzenlemelere göre 2017 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin 2019 hesap döneminde, e-defter tutma ve 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren e-fatura   Devamını Oku

GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ - POŞET BEYANNAMESİ Hakkında Bilgiler

Bilindiği gibi 7166 sayılı Kanunun 3. maddesi ile 2872 sayılı Çevre Kanununun Ek 11. maddesi değiştirilmiştir. İlgili madde kapsamında beyannameler Çevre Bakanlığı tarafından değil; Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından elektronik ortamda   Devamını Oku

POŞET BEYANNAMESİ HAKKINDA UYGULAMA REHBERİ

Hiçbir mükellefimiz için poşet beyannamesi vermesi için resen mükellefiyet açılmamaktadır. Mükellef beyanname verdiği dönemde mükellefiyet otomatik olarak tarafımıza (Gelir İdaresi tarafından ilgili vergi dairesinde) açılacaktır.  Devamını Oku

GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ - POŞET BEYANNAMESİ Hakkında

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin, plastik poşetin satışının yapıldığı beyan dönemini takip eden ayın 24 üncü günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.  Devamını Oku

Yİ-ÜFE-TÜFE 2019 MART ENFLASYON Endeksi ve Oranları

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2019 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,14, bir önceki yılın aynı ayına göre %29,64 ve on iki  Devamını Oku

KİRA ARTIŞ ORANI / NİSAN 2019 KİRA ARTIŞ ORANI NEDİR

Çoğunlukla kira bedelini enflasyona karşı korumak veya kiraya konu olan şeyin değerindeki artışı kira bedeline yansıtmak amacıyla, genellikle her yıl sözleşmenin yenilenmesiyle birlikte yeni kira döneminde ödenecek olan kira bedelinde  Devamını Oku

DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMA BAŞVURULARI E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK

Askerlik ve doğum borçlanması başvuruları; (4/a) sigortalıları için 4a Hizmet Borçlanması/Borçlanma İşlemleri/E-devlet üzerinden yapılan  Devamını Oku

4/B BAĞ-KUR SİGORTALILARININ ÇALIŞMAZLIK BİLDİRİMİ İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILABİLİR

5510 Sayılı Kanunun 4/1-b kapsamındaki (Bağkur), sigortalılara iş kazası ve meslek hastalığı ile analık hallerinde istirahat raporu olması şartıyla çalışılmayan süreler için 5510 sayılı Kanunun 18’inci maddesine göre geçici iş göremezlik ödeneği ödenmektedir.  Devamını Oku

İNTERNET VE BENZERİ ELEKTRONİK ORTAMLAR ÜZERİNDEN YAPILAN SATIŞLARDA ESNAF MUAFLIĞI

7162 sayılı Kanunun 1’inci maddesi ile 193 sayılı Kanunun 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendine “işyeri açmaksızın” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarı ilgili yıl için geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarından fazla olmamak üzere, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden” ibaresi eklenmiştir.  Devamını Oku

TAZMİNAT ÖDEMELERİNDE İSTİSNA UYGULAMASI - 4. 27/3/2018 Tarihinden Önce Karşılıklı Sonlandırma Sözleşmesi veya İkale Sözleşmesi Kapsamında Ödenen Ek Tazminatlar Üzerinden Kesilen Gelir Vergisinin İadesi

4447 sayılı Kanun uyarınca sigortalı işsizlere Kanunda belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için yine Kanunda belirtilen süre ve miktarda  Devamını Oku

TAPU HARCI İLE KONUT, MOBİLYA, TAŞIT, MOTOSİKLET TESLİMLERİNDE KDV VE ÖTV İNDİRİMİ UYGULAMASINDA SÜRE UZATIMI

21/03/2019 tarihli ve 30721 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 20/03/2019 tarihli ve 843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tapu harcı ile konut, mobilya, taşıt, motosiklet teslimlerinde KDV ve ÖTV indirimi uygulamasında süre uzatımı yapıldı.  Devamını Oku

01/02/2019 İLA 30/04/2019 TARİHLERİ ARASINDA İŞE ALINAN SİGORTALILARIN ÜCRETLERİ VE SİGORTA PRİMLERİ İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNDAN KARŞILANACAKTIR

22 Şubat 2019 Tarihli 30694 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7166 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8. Maddesinde” “1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işyerlerinde 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları/döneminde  Devamını Oku

İKİNCİ EL ARAÇLARDA KDV ORANINA İLİŞKİN CUMHURBAŞKANI KARARI

21 Mart 2019 tarihli ve 845 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce 2007/13033 sayılı BKK’nın birinci maddesinin (a) bendinde belirtilen vergi oranı  Devamını Oku

2019 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR AÇIKLANDI - BÖLÜM 1

2016, 2017 ve 2018 yıllarında işverenlerimize verilen ve 2019 yılında da bazı değişikliklerle devam ettirilen asgari ücret desteğinin uygulama usul ve esasları 22.03.2019 tarih 2019-8 sayılı SGK Genelgesinde açıklanmıştır.   Devamını Oku

BASILI KİTAP VE SÜRELİ YAYINLARIN TESLİMİ 22.02.2019 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE KDV'DEN İSTİSNADIR.

Kanun maddesinde yer alan süreli yayın ifadesinden, belli aralıklarla yayımlanan gazete, dergi gibi basılmış eserler ile basılı haber ajansları yayınlarının anlaşılması gerekmektedir.  Devamını Oku

2019 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR AÇIKLANDI - BÖLÜM 2

5018 sayılı kanunun 1 sayılı cetvelinde yer alan Genel Bütçeye Dahil Kuruluşlar dışındaki tüm işverenler, uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) tabi olan sigortalılar için verilen aylık prim  Devamını Oku

HASILAT ESASLI VERGİLENDİRME

Hasılat esaslı vergilendirme usulüne geçen mükellefler, iki yıl geçmedikçe bu usulden çıkamazlar. Cumhurbaşkanı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerini, sektörler ve meslek grupları itibarıyla belirleyeceği yıllık  Devamını Oku

İŞSİZLİK SİGORTASI PRİM ORANLARI

İŞSİZLİK SİGORTASI PRİM ORANLARI  Devamını Oku

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI  Devamını Oku

İŞSİZLİK MAAŞINI KİMLER ALABİLİR

İŞSİZLİK MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?  Devamını Oku

İŞSİZLİK MAAŞI İÇİN NEREYE BAŞVURULUR

İŞSİZLİK MAAŞI İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?  Devamını Oku

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU SÜRESİ

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU SÜRESİ  Devamını Oku

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER  Devamını Oku

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIR

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIR  Devamını Oku

İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY ALINIR

İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY ALINIR  Devamını Oku

İŞSİZLİK MAAŞI TAVAN MİKTARI NE KADAR

İŞSİZLİK MAAŞI TAVAN MİKTARI NE KADAR  Devamını Oku

İŞSİZLİK MAAŞINI KİMLER ALAMAZ

İŞSİZLİK MAAŞINI KİMLER ALAMAZ  Devamını Oku

İŞSİZLİK MAAŞINI KESEN HALLER NELERDİR

İŞSİZLİK MAAŞINI KESEN HALLER NELERDİR  Devamını Oku

İSTİFA EDEN İŞÇİ İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR Mİ

İSTİFA EDEN İŞÇİ İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR Mİ  Devamını Oku

İŞSİZLİK MAAŞ BAŞVURUSUNU ZAMANINDA YAPMAYAN HAKKINI KAYBEDER Mİ - İŞSİZLİK MAAŞININ ÖDENME TARİHLERİ - İŞSİZLİK MAAŞI VEKALETLE ALINIR MI

İŞSİZLİK MAAŞ BAŞVURUSUNU ZAMANINDA YAPMAYAN HAKKINI KAYBEDER Mİ - İŞSİZLİK MAAŞININ ÖDENME TARİHLERİ - İŞSİZLİK MAAŞI VEKALETLE ALINIR MI  Devamını Oku

İŞSİZLİK MAAŞI İLE BAŞKA HANGİ HAKLARI ELDE EDERİM

İŞSİZLİK MAAŞI İLE BAŞKA HANGİ HAKLARI ELDE EDERİM  Devamını Oku

İŞSİZLİK MAAŞI ALMA KODLARI NEDİR

İŞSİZLİK MAAŞI ALMA KODLARI NEDİR  Devamını Oku

İŞSİZLİK MAAŞI ALINDIĞI SIRADA İŞKUR'A BİLDİRİM YAPILMASI GEREKEN HALLER NELERDİR

İŞSİZLİK MAAŞI ALINDIĞI SIRADA İŞKUR'A BİLDİRİM YAPILMASI GEREKEN HALLER NELERDİR  Devamını Oku

İŞSİZLİK MAAŞINDAN KESİNTİ YAPILIR MI

İŞSİZLİK MAAŞINDAN KESİNTİ YAPILIR MI  Devamını Oku

İŞ SÖZLEŞMESİ HAKLI BİR NEDENLE FESHEDİLEN İŞÇİ, İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR Mİ

İŞ SÖZLEŞMESİ HAKLI BİR NEDENLE FESHEDİLEN İŞÇİ, İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR Mİ  Devamını Oku

İŞSİZLİK MAAŞI DONDURULUR MU - İŞSİZLİK MAAŞI HACZEDİLEBİLİR Mİ

İŞSİZLİK MAAŞI DONDURULUR MU - İŞSİZLİK MAAŞI HACZEDİLEBİLİR Mİ  Devamını Oku

EMEKLİLER İŞSİZLİK MAAŞINDAN FAYDALANABİLİR Mİ

EMEKLİLER İŞSİZLİK MAAŞINDAN FAYDALANABİLİR Mİ  Devamını Oku

İŞSİZLİK MAAŞI ALIRKEN YURT DIŞINA ÇIKANLARIN İŞSİZLİK MAAŞI KESİLİR Mİ

İŞSİZLİK MAAŞI ALIRKEN YURT DIŞINA ÇIKANLARIN İŞSİZLİK MAAŞI KESİLİR Mİ  Devamını Oku

BAĞ-KUR'LULAR İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR Mİ - ESNAF AHİLİK SANDIĞI

BAĞ-KUR'LULAR İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR Mİ - ESNAF AHİLİK SANDIĞI  Devamını Oku

MEMURLAR İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR Mİ

MEMURLAR İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR Mİ  Devamını Oku

ASKERE GİDENLER İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR Mİ

ASKERE GİDENLER İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR Mİ  Devamını Oku

EVLİLİK NEDENİYLE İŞTEN AYRILANLAR İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR Mİ

EVLİLİK NEDENİYLE İŞTEN AYRILANLAR İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR Mİ  Devamını Oku

PART - TIME ÇALIŞANLAR İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR Mİ

PART - TIME ÇALIŞANLAR İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR Mİ  Devamını Oku

YETİM AYLIĞI ALANLAR İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR Mİ

YETİM AYLIĞI ALANLAR İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR Mİ  Devamını Oku

YAŞI BEKLEMEK İÇİN İŞTEN AYRILANLAR İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR Mİ

YAŞI BEKLEMEK İÇİN İŞTEN AYRILANLAR İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR Mİ  Devamını Oku

2019 YILI İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR

Hizmet akdi ile bir işyerinde çalışmakta iken istek, yetenek, sağlık ve yeterliliği olmasına rağmen, herhangi bir kasıt unsuru bulunmaksızın işini kaybeden sigortalıların işlerini kaybetmeleri nedeniyle uğramış oldukları gelir kaybının  Devamını Oku

YASAL SÜRESİ DIŞINDA DÜZENLENEN AYLIK PRİM HİZMET BELGELERİ SGK’YA ELEKTRONİK OLARAK VERİLEBİLECEK

Yapılan düzenlemeden önce aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde verilmemesi halinde, süresi dışında düzenlenen belgelerin internet ortamında gönderilmesi mümkün bulunmadığından, süresi dışında verilecek  Devamını Oku

FATURALARIN DÖVİZ CİNSİNDEN DÜZENLENİP DÜZENLENEMEYECEĞİ HAKKINDA GELİR İDARESİ ÖZELGESİ

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve dilekçenizin incelenmesinden; iştigal konunuzla ilgili malzeme alımlarınızın büyük çoğunluğunu ithalat yoluyla temin ettiğiniz, buna bağlı olarak   Devamını Oku

ANONİM ŞİRKET ve LİMİTED ŞİRKETLERDE ŞİRKET ORTAKLARININ SGK DURUMU 4/a-SSK / 4/b-Bağ-Kur

5510 sayılı kanun uyarınca Anonim Şirket yönetim kurulu üyeleri ile Limited Şirketin tüm ortaklarının 4/b Bağ-Kur’lu olması zorunludur. Anonim Şirketlerde yönetim kuruluna dahil olmayan ortaklar 4/a SSK’lı olarak devam edebilirler.  Devamını Oku

İHRACAT BEDELLERİNİN 180 GÜN İÇERİSİNDE TÜRKİYE’YE GETİRİLMESİ VE %80’İNİN BANKAYA BOZDURULMASI ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN SÜRE ALTI AY DAHA UZATILDI

Türkiye’de yerleşik kişilerce bu Tebliğin yürürlükte bulunduğu süre içinde fiili ihracı gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedel getirme süresinin Tebliğin yürürlükten kalktığı tarihten sonra sona ermesi halinde, Tebliğ hükümleri uygulanmaya devam edilecektir.  Devamını Oku

İŞ AKDİNİN FESHİNDE ARABULUCUYA BAŞVURULDUĞUNDA, ARABULUCULUK FAALİYETİNİN ANLAŞMAYLA SONUÇLANMASI HALİNDE İŞVEREN İŞ KANUNU’NUN 21’İNCİ MADDESİ GEREĞİ SGK’YA GERİYE YÖNELİK BELGE VERMEK VE PRİM ÖDEMEK ZORUNDA DEĞİLDİR

Mahkeme veya özel hakem feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler. Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir.  Devamını Oku

KDV BEYANNAMESİNDE DEĞERSİZ ALACAKLARIN BEYANINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

Katma Değer Vergisi Kanunu’nda 7104 sayılı Kanunla yapılan değişiklik hükümlerinin uygulamasına yönelik olarak 1 No.lu KDV Beyannamesinin "Matrah" kulakçığında  Devamını Oku

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KONUT KAPICILIĞI İŞYERLERİNİ KOLAY İŞVERENLİK KAPSAMINA ALDI

2019/6 sayılı genelge ile uygulaması anlatılan konut kapıcılığı işyerleri (Apartman Yönetimi işyerleri) 01.03.2019 tarihi itibariyle kolay işverenlik kapsamına alınmıştır. Bu kapsamda tescilli olan işyerleri https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi linki üzerinden  Devamını Oku

Yİ-ÜFE-TÜFE 2019 ŞUBAT ENFLASYON Endeksi ve Oranları

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2019 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,09, bir önceki yılın Aralık ayına göre %0,55, bir önceki yılın  Devamını Oku

KİRA ARTIŞ ORANI / MART 2019 KİRA ARTIŞ ORANI NEDİR

Konut ve işyerlerinde kira artışı yapılırken farklı yasal düzenlemeler vardır. Konutlarda kira artış oranına yasal bir sınır getirilmişken, işyerlerinde kira artış oranı serbest bırakılmış ve kiracı ile kiralayanın kendi aralarında  Devamını Oku

ŞUBAT AYI İÇİNDE İŞYERİNİN VEYA SİGORTALININ NAKLİ HALİNDE ÇALIŞMA GÜN SAYISI NASIL HESAPLANIR

İşveren Uygulama Tebliğinde, ay/dönem içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün sayılarının, ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılmaksızın (ay/dönemin 28, 29, 30 veya 31 gün çektiği  Devamını Oku

SİGORTALILARIN PRİM GÜN SAYISININ SGK’YA BİLDİRİLMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR - Şubat Ayında Giriş Çıkış - 31 Gün çeken aylarda giriş çıkış

Sigortalıların, prim ödeme gün sayılarının, prime esas kazançlarının, yıllık ücretli izin gün sayılarının, izin ücretlerinin, işe başlama ve işten çıkış tarihleri ile işten  Devamını Oku

GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME KLAVUZU 2019

Türmob tarafından hazırlanmış GELİR VERGİSİ beyanname düzenleme klavuzu 2019 ulaşmak için; (Beyan Dönemi 2018)  Devamını Oku

GÜNCEL ÜLKE KODLARI

Güncel Ülke Kodlarına ulaşmak için; ABD MINOR OUTLYING ADALARI AMERİKAN OKYANUSYASI BİRLEŞİK KRALLIK (İngiltere, Galler, İskoçya, Kuzey İrlanda)  Devamını Oku

GÜNCEL STOPAJ KODU - MUHTASAR VERGİ KODLARI - STOPAJ KODLARI

GVK' nın 75/16 inci Maddesinin (b) Alt Bendinde Yer Alan Ödemeler (GVK Md. 94/16-b) PTT Acenteliği Yapanlara Bu Faaliyetleri Nedeniyle Ödenen Komisyon Bedeli (GVK Md. 94/12)   Devamını Oku

2018 YILI EN DÜŞÜK BİLDİRİM YAPILAN AYDAKİ SİGORTALI SAYISINA İLAVETEN 1/2/2019 İLA 30/4/2019 TARİHLERİ ARASINDA İŞE ALINAN SİGORTALILARIN ÜCRETLERİ İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNDAN KARŞILANACAKTIR

Bu destekten yararlanmak için, daha önceki teşvik ve desteklerden yararlanmak için gereken şartlara ilave olarak, 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işyerlerinde 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları/döneminde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında   Devamını Oku

KDV İADE TALEBİNİN OLUMSUZLUK TESPİT EDİLMEYEN KISMININ %50’SİNİN ON İŞ GÜNÜ İÇİNDE MÜKELLEFE İADE EDİLMESİ

Tebliğin (IV/A-6.) bölümünün birinci paragrafının (iv) ayrımı (Teminat veya YMM raporu karşılığı iade talep edilmesine karşın vergi dairelerinin yapacakları kontrol  Devamını Oku

TAM TEVKİFAT KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERE İLİŞKİN İNDİRİLECEK KDV’NİN DE 109 NO.LU SATIRA KAYDEDİLMEK SURETİYLE İNDİRİM KONUSU YAPILMASI

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın e-Beyanname hizmetini verdiği internet sayfasında yer alan 1.2.2019 tarihli duyuru güncellenmiş olup; tam tevkifat kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak sorumlu sıfatıyla 2 no.lu  Devamını Oku

OCAK 2019 AYI KDV BEYANNAMESİ DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Tevkifat kapsamında olmayan işlemlere ilişkin olarak satıcılar tarafından hesaplanan KDV ile kısmi tevkifat kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak satıcılar tarafından beyan edilen KDV bu satırda indirim konusu yapılacaktır. Kısmi tevkifat kapsamındaki işlemlere ilişkin sorumlu sıfatıyla beyan edilen   Devamını Oku

TOPLU TAŞIMA OTOBÜS İŞLETMELERİ İÇİN HASILAT ESASLI VERGİLENDİRME USULÜNDE KATMA DEĞER VERGİSİ ORANI %1,5 OLARAK BELİRLENDİ

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 7104 ve 7144 sayılı Kanunlarla yeniden düzenlenen Hasılat esaslı vergilendirme başlığını taşıyan 38’inci maddesi aşağıdaki gibidir.  Devamını Oku

SEKTÖR KODU - MESLEK KODU - NACE KODU GÜNCELLENDİ

Sektör Kodu, Meslek Kodu, Nace kodları güncel haliyle ekli excel tablosunda   Devamını Oku

ZORUNLU BES BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI DUYURUSU

Çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak emeklilik planına dahil edilmesiyle ilgili sektör duyurusu  Devamını Oku

Yİ-ÜFE-TÜFE 2019 OCAK ENFLASYON Endeksi ve Oranları

Yurt içi üretici fiyat endeksi aylık %0,45 arttı. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %0,45, bir önceki yılın Aralık ayına göre %0,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,93 ve on iki aylık ortalamalara göre %28,70 artış gösterdi.  Devamını Oku

KİRA ARTIŞ ORANI / ŞUBAT 2019 KİRA ARTIŞ ORANI NEDİR

Çoğunlukla kira bedelini enflasyona karşı korumak veya kiraya konu olan şeyin değerindeki artışı kira bedeline yansıtmak amacıyla, genellikle her yıl sözleşmenin yenilenmesiyle birlikte  Devamını Oku

2019 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET DESTEK TUTARLARI BELLİ OLDU

Resmi gazetede yayımlanan asgari ücret desteğine ilişkin Kanun maddesi ile geçmiş yıllarda uygulanan asgari ücret desteği uygulamasında önemli derecede değişiklikler yapılmıştır. Buna göre, 2019 yılında, 2019 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 102 TL,   Devamını Oku

2019 YILINDA 10 TL’YE KADAR OLAN VERGİ BORÇLARININ ZAMAN AŞIMI SÜRESİ BEKLENMEKSİZİN TERKİNİ

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 106. maddesi kapsamında 2019 yılında yapılacak takip sonunda tahsili imkansız veya  Devamını Oku

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU EKSİK GÜN NEDENİ KISMİ İSTİHDAM (06) SEÇİLMESİ HALİNDE 20 GÜNDEN FAZLA BİLDİRİME İZİN VERMİYOR

İş Kanunu’na İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliğinin; “Kısmi Süreli Çalışma” başlıklı 6’ncı maddesinde, “İşyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile  Devamını Oku

YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ İLE MÜDÜRLER KURULU KARAR DEFTERLERİNİN KAPANIŞ TASDİKLERİNİN 31 OCAK 2019’A KADAR YAPTIRILMASI GEREKİYOR

Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine göre anonim şirketler ile kooperatiflerde yönetim kurulunun, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yönetim kurulu karar defteri ile tutulması halinde limited şirketlerde müdürler kurulu karar defterinin kapanış tasdiklerinin 31 Ocak 2019 Perşembe gününe kadar yaptırılması gerekmektedir.  Devamını Oku

2019 YILINDA MALİYET HESAPLARININ 7/A VE 7/B SEÇENEKLERİNE GÖRE TUTULMASINA İLİŞKİN HADLER

Daha sonra 18/09/1994 tarihli ve 22055 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (MSUGT) ile yapılan düzenlemeyle de 7/A seçeneğini uygulamak zorunda olan işletmelerin tespitinde kullanılan kriterleri netleştirilerek   Devamını Oku

2019 YILI BEYANNAMELERİNİN İMZALATTIRILMASI ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN TUTARLAR

Kurumlar vergisi veya ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden 2018 yılı faaliyet döneminde aktif  Devamını Oku

İSTANBUL İŞKUR MERKEZLERİ TELEFON NUMARASI / İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul İşkur Merkezleri telefon numaraları / İletişim bilgileri  Devamını Oku

7143 SAYILI KANUN’UN GEÇİCİ İKİNCİ MADDESİ KAPSAMINDA SGK BORÇ YAPILANDIRMASININ USUL VE ESASLARI AÇIKLANDI

2018 yılı Mart ayı ve öncesi dönemlere ilişkin olup 7143 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırma başvurusunda bulunduğu hâlde 28/12/2018 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek yapılandırma haklarını kaybeden   Devamını Oku

SGK AYLIĞA HAK KAZANMA KOŞULLARINI ETKİLEYEN TEMEL EMEKLİLİK KAVRAMLARI

Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunlarına göre ilk defa sigortalı veya iştirakçi olanlar hakkında bu Kanunun 28 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüş olup  Devamını Oku

3568 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İMZALANAN HİZMET SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI

Asıl olan kağıtların imzalanması ya da elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulmasıdır. Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen  Devamını Oku

BANKALARIN SORUMLU OLDUKLARI KARŞILIKSIZ ÇEK ÜST TUTARI 2.030 TL’YE ÇIKARILDI

20/1/2010 tarihli ve 27468 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’in 4’üncü maddesinde yer alan “bin altı yüz Türk Lirası” ibareleri “iki bin otuz Türk Lirası”   Devamını Oku

2019 PERSONEL ÖZLÜK DOSYASI

İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları   Devamını Oku

İSTANBUL VERGİ DAİRELERİ TELEFON NUMARASI / İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adalar vergi dairesi müdürlüğü, Alemdağ vergi dairesi müdürlüğü, Anadolu Kurumlar vergi dairesi müdürlüğü vb.  Devamını Oku

İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK MERKEZLERİ TELEFON NUMARASI / İLETİŞİM BİLGİLERİ

Arnavutköy Sosyal Güvenlik Merkezi, Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkezi, Bakırköy Sosyal Güvenlik Merkezi vb.  Devamını Oku

2019 İŞKUR MESAİ SAATLERİ / İŞKUR ÇALIŞMA SAATLERİ / İŞKUR KAÇTA AÇILIR / İŞKUR KAÇTA KAPANIR

2019 İşkur mesai saatleri / İşkur çalışma saatleri / İşkur kaçta açılır? İşkur kaçta kapanır?  Devamını Oku

SGK NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ, DEVİR, İNTİKAL VE ARACI GİRİŞ İŞLEMLERİ İNTERNET ORTAMINDAN YAPILACAK

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 27 inci maddesinde, 5/12/2017 tarih 30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle değişiklik yapılmıştır. Değiştirilmiş haliyle ilgili maddede” (1) İşyerinde,   Devamını Oku

POŞET ÜCRETİ KONUSUNDA YENİ USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ - 12.01.2019

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 25/12/2018 tarihli Usul ve Esasları yürürlükten kaldırarak, 09.01.2018 tarihli yeni bir “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar”ı belirledi.  Devamını Oku

2019 YILI PASAPORT, EHLİYET VE DİĞER DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite  Devamını Oku

2019 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİSİNE ESAS DEĞERLER ARTTIRILMIŞTIR

31.12.2018 tarihli ve 30642 (3.Mükerrer)sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 74 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanununu Genel Tebliğinde 2019 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2019 yılında   Devamını Oku

2019 AMORTİSMAN AYIRMA SINIRI / GEÇMİŞ YILLAR DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN AYIRMA SINIRI / GÜNCEL AMORTİSMAN ORANLARI

İktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz eden iktisadi kıymetlerin toplam tutarı, kanunen belirlenen tutardan fazla ise, doğrudan gider yazılması mümkün değildir.  Devamını Oku

2019 ASGARİ ÜCRET / ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU / ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU MU/ ASGARİ ÜCRET BRÜT NET

5510 sayılı kanunun 82 nci maddesine göre, bu kanun gereğince alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, 16 yaşından büyükler için belirlenen  Devamını Oku

2019 ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ - ÇALIŞAN - KAPICI

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.)  Devamını Oku

2019 ENGELLİ - HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA / ENGELLİLERE SAĞLANAN TEŞVİK / ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜLERİN ÇALIŞTIRILAMAYACAĞI İŞLER

50 ve daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde, çalıştırılması gereken engelli sayısı hesaplanırken aynı ile sınırları içinde  Devamını Oku

2019 FAZLA MESAİ ÜCRETİ / FAZLA MESAİ ÜCRETİ NE KADAR / FAZLA MESAİ NASIL HESAPLANIR / FAZLA ÇALIŞMA KONUSUNDA İŞÇİLERİN HAKLARI

Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırk beş saati aşan çalışmalardır. Fazla çalışmayı resmi   Devamını Oku

2019 GENEL SAĞLIK SİGORTASI / GENEL SAĞLIK SİGORTASI NEDİR / GENEL ŞARTLARI NELERDİR / TESCİL VE GELİR TESTİ

Genel Sağlık Sigortası'ndan (GSS) faydalanmak isteyen vatandaşlar için yeni bir değişiklik yürürlüğe girdi. 76,74 TL bedelle sağlık güvencesi olmayan vatandaşların tüm sağlık   Devamını Oku

2019 İHBAR TAZMİNATI / BİLDİRİM SÜRELERİ VE İHBAR TAZMİNATI TUTARLARI / TAZMİNAT ALMA ŞARTLARI / HANGİ ÇIKIŞLARDA İHBAR TAZMİNATI OLMAZ

İşçi istifa ediyorsa ya da işveren geçerli bir nedene dayanarak iş sözleşmesini sona erdiriyorsa sözleşmeyi sonlandıran tarafın bunu önceden bildirmesi gerekmektedir.  Devamını Oku

2019 İŞSİZLİK SİGORTASI / İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR / İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI / İŞSİZLİK SİGORTASI PRİM ORANLARI

Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla   Devamını Oku

2019 İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI / NACE TEHLİKE SINIFI / İŞYERİ TEHLİKE SINIFI NASIL ÖĞRENİLİR / İŞYERİ TEHLİKE SINIFI HATALI İSE NE YAPILIR

İşyeri tehlike sınıfı, o işyerinde yapılan asıl işin tehlike seviyesi dikkate alınarak belirlenir. Yapılan işlerin hangi tehlike sınıfında yer aldığı  Devamını Oku

2019 PARA CEZALARI - İş Kanununa Göre

2019 İş Kanununa göre kesilecek para cezaları  Devamını Oku

2019 PARA CEZALARI - İŞ KUR Tarafından Uygulanacak İdari Para Cezası Miktarları

2019 PARA CEZALARI - İŞ KUR Tarafından Uygulanacak İdari Para Cezası Miktarları  Devamını Oku

2019 SGK PRİM ORANLARI / 4B KAPSAMINDA ÇALIŞAN EMEKLİLERİN SGDP PRİMİ / 4A KAPSAMINDA ÇALIŞAN EMEKLİLERİN SGDP PRİMİ / İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI / 4B KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI / SGK PRİMİNE TABİ OLAN OLMAYAN KAZANÇLAR

Görev yollukları Seyyar görev tazminatı Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşmayan çocuk zammı tutarı (Aylık asgari ücretin %’2 si)  Devamını Oku

2019 YEMEK PARASI - ÇOCUK VE AİLE ZAMMI / SGK İSTİSNA YEMEK ÇOCUK AİLE YARDIMI / PRİME ESAS KAZANÇLARDAN İSTİSNA TUTULACAK YEMEK ÇOCUK AİLE YARDIMI

Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı  Devamını Oku

2019 YILLIK ÜCRETLİ İZİN / YILLIK İZİN HAKKI VE SÜRELERİ / NE ZAMAN YILLIK ÜCRETLİ İZİNE HAK KAZANIRIM / YILLIK İZİN NASIL HESAPLANIR / ÜCRETSİZ YOL HAKKI NEDİR / HAFTALIK TATİL YILLIK İZNE EKLENEMEZ / KULLANILMAYAN İZİN YANMAZ

Gerek Borçlar Kanunu’nda gerekse İş Kanunu’nda“işçi, hizmet ilişkisi devam ettiği sürece, işverenden alacağı para ve başka menfaatler karşılığında yıllık ücretli izin hakkından feragat edemez  Devamını Oku

2019 RESMİ TATİL GÜNLERİ

2019 RESMİ TATİL GÜNLERİ  Devamını Oku

2019 BEYAN VE ÖDEME SÜRELERİ / BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ

Ocak,Şubat,Mart 23 Nisan 26 Nisan Nisan,Mayıs,Haziran 23 Temmuz 26 Temmuz Temmuz Ağustos Eylül 23 Ekim 26 Ekim  Devamını Oku

2019 VERGİ CEZA TUTARLARI / ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI / 1. VE 2. DERECE USULSÜZLÜK CEZALARI NE KADAR

Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere, verilmesi ve alınması icabeden, Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması, düzenlenen bu belgelerde gerçek  Devamını Oku

2019 DAMGA VERGİSİ ORANLARI / DAMGA VERGİSİ ORAN VE TUTARLARI / MİKTARLARI

(Ek:6728/28. md.Yürürlülük: 9/8/2016) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar ahil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak  Devamını Oku

2019 DEFTER TUTMA HADLERİ / BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ / SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ

II. sınıfa dahil tüccarların, bir hesap döneminin iş hacmi VUK 177'nci maddede yazılı hadlerden % 20'yi aşan bir nispette fazla olursa veya arka arkaya iki dönemin iş hacmi VUK 177'nci maddede yazılı hadlere nazaran % 20'ye kadar bir fazlalık gösterirse  Devamını Oku

2019 DEĞER ARTIŞ KAZANÇ VERGİSİ İSTİSNASI / DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARINA İLİŞKİN İSTİSNA TUTARI

2017 11.000 TL 296 Seri No.lu Genel Tebliği 2016 11.000 TL 290 Seri No.lu Genel Tebliği   Devamını Oku

2019 EK MALİ TABLOLARI DÜZENLEME SINIRI / EK MALİ TABLOLARI DÜZENLEMEK ZORUNDA OLAN MÜKELLEFLER / PARASAL LİMİTLER

2019 Ek mali tabloları düzenleme sınırı / Ek mali tabloları düzenlemek zorunda olan mükellefler / Parasal Limitler  Devamını Oku

2019 EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ / KİMLER EMLAK VERGİSİ ÖDEMEK ZORUNDA DEĞİLDİR / BOŞ YERE EMLAK VERGİSİ ÖDEMEYİN, DİLEKÇE VERMEYEN EMLAK VERGİSİNİ VERİR.

Özel bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere, köy tüzel kişiliğine, kanunla kurulan üniversitelere ve Devlete ait binalar; kamu menfaatlerine yararlı derneklere ait binalar, Bakanlar  Devamını Oku

2019 EMLAK VERGİSİ ORANLARI / EMLAK VERGİSİ NE KADAR / EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR / NE KADAR EMLAK VERGİSİ ÖDEYECEKSİNİZ

2019 Emlak vergisi oranları, emlak vergisi ne kadar? Emlak vergisi nasıl ödenir? Ne kadar emlak vergisi ödeyeceksiniz?  Devamını Oku

2019 FATURA KESME VE DÜZENLEME SINIRI / YAZAR KASA FİŞ KESME SINIRI / FATURA DÜZENLEME SINIRI KDV DAHİL Mİ

Yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenlerden ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin  Devamını Oku

2019 GAYRİMENKUL SERMAYE İRADINDA VERGİ TEVKİFATI / GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARININ BEYANI VE VERGİLEMESİ

Gayrimenkulleri işyeri olarak kiralayan kişi ve kuruluşlar (Kiracılar), kira ödemeleri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapacaklardır. Yani işyerinin kiracıları, ödeyecekleri kira üzerinden vergi keseceklerdir.  Devamını Oku

2019 GECİKME ZAMMI ORANI / GECİKME FAİZİ / PİŞMANLIK ZAMMI / KAMU ALACAKLARINDA GECİKME FAİZİ

2019 GECİKME ZAMMI ORANI / GECİKME FAİZİ / PİŞMANLIK ZAMMI / KAMU ALACAKLARINDA GECİKME FAİZİ  Devamını Oku

2019 GELİR VERGİSİ BEYANI VERİLMEYEN HALLER / YILLIK BEYANNAME VERİLMEYECEK KAZANÇ VE İRATLAR / BEYANNAME VERİLMEYEN HALLER NELERDİR

Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, indirim ve kazancından hesaplanan kurumlar vergisi ve fon payı düşüldükten sonra kalan kısım  Devamını Oku

2019 KİRA GELİRİ İSTİSNASI / GAYRİMENKUL SERMAYE İRADINDA VERGİ TEVKİFATI

İlgili takvim yılında elde edilen işyeri kira gelirlerinin brüt tutarının yukarıdaki tutarı aşması halinde, yıllık beyanname verilecektir. Ancak, bu durumda daha önce kesinti yoluyla ödenen vergiler beyanname üzerinden mahsup edilecektir.  Devamını Oku

2019 KİRA ÖDEMESİ USUL VE ESASLARI / GAYRİMENKUL KİRALARININ BANKADAN ÖDENME MECBURİYETİ / KONUT KİRA ÖDEMELERİ / İŞYERİ KİRA ÖDEMELERİ / KİRA ÖDEMELERİNİN BANKADAN YAPILMAMASI CEZASI

Maliye Bakanlığı tarafından, Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 268 seri numaralı “Gelir Vergisi Genel Tebliği” ile kira tahsilat ve ödemelerinin Banka ve PTT idarelerince düzenlenen belgelerle tevsiki (İspatlama) zorunlu hale getirilmiştir. Kiracıların, mal   Devamını Oku

2019 PERAKENDE SATIŞ FİŞİ DÜZENLEME SINIRI / FATURA KESME VE DÜZENLEME SINIRI / FATURA KESME SINIRI KDV DAHİL Mİ

Fatura Düzenleme Sınırı aşağıda detaylı olarak belirtilmekte olup, sınırlar KDV DAHİL rakamlar üzerinden dikkate alınmalıdır.  Devamını Oku

2019 VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ VE İSTİSNA TUTARLARI

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 16. maddesinde düzenlenen vergi tarifesi artan oranlı bir tarife olup aynı maddenin, 3’üncü fıkrasındaki “Vergi tarifesinin matrah dilim tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin   Devamını Oku

2019 GÜNCEL VERGİ DAİRESİ MAL MÜDÜRLÜKLERİ KODLARI

2019 Güncel vergi dairesi, mal müdürlükleri kodlarına ulaşmak için  Devamını Oku

2019 VERGİ ORANLARI / KURUMLAR VERGİSİ ORANI / GELİR VERGİSİ ORANI / GEÇİCİ VERGİ ORANI / GELİR VERGİSİ TARİFESİ / PEŞİN VERGİ / GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ

2019 Vergi Oranları / Kurumlar vergisi oranı, gelir vergisi oranı, geçici vergi oranı, gelir vergisi tarifesi, peşin vergi, gelir vergisi dilimleri  Devamını Oku

2019 YENİDEN DEĞERLEME ORANI

30.11.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 503 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, 2018 yılı yeniden değerleme oranı % 23,73 olarak ilan edildi.  Devamını Oku

2019 YILLIK BEYANIN VERİLMESİ VE GELİRİN TOPLANMASI

Bir kişinin gelirinin birden fazla gelir unsurundan oluşması mümkündür. Bu durumda hangi gelirlerin beyannameye dahil edileceğine ilişkin açıklamalar aşağıdadır.   Devamını Oku

2019 YILINDA UYGULANACAK VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ VE İSTİSNA TUTARLARI

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 4’üncü maddesinin ikinci fıkrasında (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna hadleri, aynı maddenin son fıkrası hükmü uyarınca önceki yılda uygulanan istisna hadlerine, cari yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artış yapılmak  Devamını Oku

VERGİ DAİRESİ MESAİ SAATLERİ 2019 / VERGİ DAİRESİ ÇALIŞMA SAATLERİ / VERGİ DAİRESİ KAÇTA KAPANIYOR / AÇILIYOR

Türkiye’deki vergi daireleri, mükellefi tespit eden, vergi tarh eden, tahakkuk ettiren ve tahsil eden dairelerdir. Vergi daireleri, Türkiye’de, vergisel açıdan mükelleflere hizmet sunan temel idari birimdir. Mükelleflerin, hizmet alacağı  Devamını Oku

SGK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MESAİ SAATLERİ 2019 / SGK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÇALIŞMA SAATLERİ 2019 / SGK KAÇTA KAPANIYOR / AÇILIYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlükleri her sabah saat 08:00‘de açılmakta olup, akşam saat 17:00‘de kapanmaktadır.  Devamını Oku

KDV, ÖTV VE TAPU HARCINDA UYGULANMAKTA OLAN İNDİRİMLİ ORAN UYGULAMASI 31 MART 2019 TARİHİNE UZATILDI

31/12/2018 tarihli ve 30642 (4.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 30/12/2018 tarihli 535 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı malların teslimine ilişkin ÖTV ve KDV oranları ile tapu harcı oranında 287   Devamını Oku

1 OCAK 2019 TARİHİNDEN İTİBAREN MAL VE HİZMET TEDARİKİNDE ALACAKLIYA YAPILAN GEÇ ÖDEMELERE İLİŞKİN TEMERRÜT FAİZ ORANI %21,25 OLARAK BELİRLENDİ

Merkez Bankasınca çıkarılan Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Belirlenmesi Hakkında Tebliğde; Türk Ticaret Kanunu’nun   Devamını Oku

ENGELLİLERİN ÖTV ÖDEMEKSİZİN İKTİSAP EDEBİLECEKLERİ TAŞIT DEĞERİ 247.400 TL’YE YÜKSELTİLDİ

Engellilik derecesi %90 ve üzerinde olanlar ile engellilik derecesi %90’ın altında olanların binek otomobili, panelvan  Devamını Oku

İADE KONUSU YAPILAMAYACAK KDV TUTARI İLE İLGİLİ SINIR YENİDEN BELİRLENDİ

Bakanlar Kurulunca vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının  Devamını Oku

2019 YILI HARÇ TUTARLARI

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerde yer alan harç tutarlarına ilişkin 82 seri No.lu Harçlar   Devamını Oku

İŞLETME HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTANLAR İÇİN DEFTER-BEYAN SİSTEMİNİ KULLANMA ZORUNLULUĞU 1 OCAK 2019’DA BAŞLIYOR

486 sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile yapılan düzenlemeye göre işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren defterlerini elektronik ortamda tutma zorunluluğu  Devamını Oku

1 OCAK 2019 TARİHİNDEN İTİBAREN ELEKTRONİK ORTAMDA GAZETE, DERGİ VE KİTAP TESLİMLERİNDE KDV ORANI %18 UYGULANACAKTIR

Son olarak 19 Aralık 2018 tarihli ve 30360 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 18 Aralık 2018 tarihli ve 475 sayılı CK ile 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma  Devamını Oku

2019 YILINDA MOBİL TELEFON ABONELİĞİNİN İLK TESİSİNDE ALINACAK ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ

2019 yılında mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınacak özel iletişim vergisi tutarı 65,00 TL  Devamını Oku

ONDAN FAZLA ÇALIŞANI OLAN VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA BULUNAN İŞYERLERİNDE İŞSİZLİK SİGORTASI PRİM TEŞVİKİ

Yapılan düzenlemeye göre, 10 işçiden fazla sigortalısı olup, çok tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde, 3 yıl süreyle ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası   Devamını Oku

2019 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ GEÇİM İNDİRİM TUTARLARI

İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile   Devamını Oku

POŞET ÜCRETİ VE GERİ KAZANIM KATKI PAYI

7153 sayılı Kanunla 2872 sayılı Çevre Kanunu’nda geri kazanım katkı payı, depozito ve poşet ücreti ile yapılan düzenlemeler ile bu düzenlemeler ile ilgili görüş   Devamını Oku

Yİ-ÜFE-TÜFE 2018 ARALIK ENFLASYON Endeksi ve Oranları

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %2,22 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre  Devamını Oku

KİRA ARTIŞ ORANI / OCAK 2019 KİRA ARTIŞ ORANI NEDİR

İşyerleri içinse kira artış oranı kira sözleşmesinde belirlenen oran kadar olacaktır. Eğer kira sözleşmesinde TÜİK tarafından açıklanan endekslerden biri oranında  Devamını Oku

ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMASI 1 OCAK 2019’DA BAŞLIYOR

Elektronik ortamda yapılacak tebligata ilişkin usul ve esasları düzenleyen “ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ”; 1 Ocak 2019   Devamını Oku

7159 SAYILI KANUN’A GÖRE YENİDEN BELİRLENEN YAPILANDIRMA VE MATRAH ARTIRIMI ÖDEME SÜRELERİ

Ayrıca matrah ve/veya vergi artırımında bulunduğu hâlde tahakkuk eden vergileri süresinde ödemeyerek 7143 sayılı Kanun’un 5. maddesinden yararlanma hakkını kaybetmiş olanlar, ihlale neden olan tutarları 28/2/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil)  Devamını Oku

7143 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU’NA GÖRE, SGK YAPILANDIRMALARI BOZULANLARA YENİ HAK TANINDI

7143 sayılı yapılandırma kanuna göre, 31/08/2018 tarihinde ödenmesi gereken peşin ve 1 inci taksit tutarı, 31/10/2018 tarihinden ödenmesi gereken 2 inci taksit tutarı ile ikiden fazla  Devamını Oku

SGK’YA OLAN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ SÜRESİNDE YERİNE GETİREN BORÇLU İŞVERENLERE BORÇLARINI Yİ-ÜFE ORANIYLA TECİL VE TAKSİTLENDİRME İMKANI GETİRİLDİ - 1

Sosyal Güvenlik Kurumuna olan yükümlülüklerini süresinde yerine getirmiş ancak 1/1/2018 tarihinden başlamak üzere son bir yıl içinde borçlarını ödeyememiş olan uyumlu prim borçlularının   Devamını Oku

SGK’YA OLAN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ SÜRESİNDE YERİNE GETİREN BORÇLU İŞVERENLERE BORÇLARINI Yİ-ÜFE ORANIYLA TECİL VE TAKSİTLENDİRME İMKANI GETİRİLDİ - 2

6183 sayılı Kanunun 48/A maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirmeye başvurabilecek borçluların öncelikle ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyetinin   Devamını Oku

SÖZLEŞME BEDELLERİNİN DÖVİZ CİNSİNDEN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YENİ TEBLİĞ DÜZENLEMESİ

Tebliğ yayımlanarak Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in 8 inci maddesi yeniden düzenlenmiştir.  Devamını Oku

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİNE İLİŞKİN İHRACAT GENELGESİ

2018-32/48 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) ile 4 Eylül 2018 tarihinden itibaren altı ay süre ile ihracat bedellerinin 180 gün içerisinde  Devamını Oku

DÖVİZ CİNSİNDEN DÜZENLENMİŞ SÖZLEŞMELERİN TÜRK PARASI OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİNDE DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI

Sözleşmelerin diğer maddelerinde (taraf, süre uzatımı, yeni iş ilavesi vb.) bir değişiklik yapılmaksızın münhasıran bedele ilişkin düzenleme yapılması,   Devamını Oku

2019 YILINDA İŞLETME HESABI ESASI VE BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 176’ncı maddesinde tüccarlar defter tutma bakımından ikiye ayrılmış; I’nci Sınıf Tüccarların Bilanço Esasına göre, II’nci Sınıf Tüccarların ise İşletme Hesabı Esasına göre defter tutacakları belirtilmiştir.  Devamını Oku

VERGİ USUL VE TÜRK TİCARET KANUNLARINA GÖRE 2019 YILINDA TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK DURUMLARI

Gerçek kişi tacirlerden Vergi Usul Kanununa göre ikinci sınıf tüccar sayılanlar, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar mezkûr Kanun hükümlerine uygun olarak işletme hesabı esasına göre defter tutabileceklerdir.   Devamını Oku

2019 YILINDA E-FATURA, E-DEFTER VE E-ARŞİV UYGULAMALARINA BAŞLAMA TARİHLERİ

E-fatura, 397 sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olan ve elektronik belge biçiminde oluşturulmuş fatura olarak tanımlanmaktadır. E-Fatura, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.   Devamını Oku

TAŞINMAZLARIN YENİDEN DEĞERLEMEYE TABİ TUTULMASINA İLİŞKİN VUK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

7144 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanunu’na eklenen Geçici 31 inci madde ile bilanço esasına göre defter tutan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerinde yer alan taşınmazlarının değerlerinin Yİ-ÜFE   Devamını Oku

01/01/2019 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANAN YENİ ASGARİ ÜCRETE BAĞLI OLARAK DEĞİŞEN PARAMETRELER

01.01.2019 tarihinden itibaren uygulamaya başlanılan ve brüt günlük 85,28.-TL Aylık 2.558,40 TL, net 2.020,90.-TL olarak açıklanan asgari ücrete bağlı olarak değişen ve alınan primler ile verilen gelir, aylık ve ödeneklere esas olan rakamlar yeniden belirlenmiştir.   Devamını Oku

İLAVE ALTI PUANLIK TEŞVİK 31.12.2019 TARİHİ SONUNA KADAR UZATILDI

29.5.2013 tarihli 6486 Sayılı Kanun’la yürürlüğe giren ve Sosyo-gelişmişlik endeksi düşük illerde üretim ve istihdam imkânlarının arttırılması için verilen 5510 sayılı Kanunun 81’inci  Devamını Oku

VARLIK BARIŞINA İLİŞKİN BİLDİRİM VE ÖDEME SÜRELERİ ALTI AY UZATILDI

405 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni  Devamını Oku

1 OCAK 2019’DAN İTİBAREN MARKET VE MAĞAZALARDA POŞETLER 25 KURUŞTAN TÜKETİCİYE SATILACAKTIR

PLASTİK alışveriş poşetlerini tüketiciye en az 25 kuruştan satılmasını içeren Çevrenin Korunmasına Yönelik Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan kanunda ‘Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer’ maddesi olmasına rağmen,  Devamını Oku

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ VE OKUL AİLE BİRLİKLERİNİN YARARLANACAĞI TEŞVİKLER

SGK tarafından, yayımlanan 12/12/2018 tarih 16949391 sayılı genel yazı ile vakıf üniversiteleri ile okul aile   Devamını Oku

İNTERNET ORTAMINDA REKLAM HİZMETİ VERENLERE VEYA HİZMETİN VERİLMESİNE ARACILIK EDENLERE YAPILAN ÖDEMELER ÜZERİNDEN VERGİ KESİNTİSİ YAPILMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

18 Aralık 2018 tarihli ve 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında, internet ortamında verilen reklam hizmetlerinin vergi kesintisi kapsamına alındığı, bu hizmetlere ilişkin olarak hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık  Devamını Oku

GAZETE, DERGİ, KİTAP VE BENZERİ YAYINLARIN ELEKTRONİK ORTAMDA SATIŞLARINDA KDV ORANI DEĞİKLİĞİ

475 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine  Devamını Oku

ÇEVRE KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILARAK GERİ KAZANIM KATILIM PAYI GETİRİLDİ.

Geri kazanım katılım payları ürünün piyasaya sürüldüğü tarihi takip eden ayın on beşine kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığına beyan edilecek   Devamını Oku

60 (G) KAPSAMINDAKİ GENEL SAĞLIK SİGORTALILARININ GELİR TESTİNE BAŞVURMALARI İÇİN SON GÜN 30 KASIM 2018’DİR

7143 sayılı kanunun yayımlandığı 18/5/2018 tarihinden önce 60 (g) kapsamında (60/1/g) genel sağlık sigortası tescili yapılmış olan kişilerden 30/11/2018 tarihine   Devamını Oku

2018 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANI % 23,73 OLARAK BELİRLENDİ

503 No.lu VUK Genel Tebliği ile 2018 yılı için yeniden değerleme oranı %23,73 (yirmi üç virgül yetmiş üç)) olarak belirlendi.  Devamını Oku

ÖLÜM HALİNDE TAZMİNAT / ÖLÜM TAZMİNATI - KIDEM TAZMİNATI - CENAZE ÖDENEĞİ

İşverenin ölümü halinde, yerini mirasçıları alır. Bu durumda işyerinin tamamının veya bir bölümünün devri ile gerçekleşen hizmet ilişkisinin devrine ilişkin hükümler kıyas yoluyla uygulanır.   Devamını Oku

KAPICIYA ÖDENECEK KIDEM VE İHBAR TAZMİNATININ GELİR VE DAMGA VERGİSİNE TABİ OLUP OLMADIĞI HAKKINDA

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde, "Ücret, işverene tabi ve belirli bir bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile   Devamını Oku

Yİ-ÜFE-TÜFE 2018 KASIM ENFLASYON Endeksi için

Yurt içi üretici fiyat endeksi aylık %2,53 düştü Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,53  Devamını Oku

KİRA ARTIŞ ORANI / ARALIK 2018 KİRA ARTIŞ ORANI NEDİR

Kira artışı neye göre yapılır? Konut ve işyerlerinde kira artışı yapılırken farklı yasal düzenlemeler vardır. Konutlarda kira artış oranına yasal bir sınır getirilmişken, işyerlerinde kira artış  Devamını Oku

BAZI MALLARIN TESLİMİNE İLİŞKİN KDV VE ÖTV ORANLARI İNDİRİLDİ

287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı malların teslimine ilişkin ÖTV ve KDV oranları ile tapu harcı oranında geçici süreli indirim yapıldı.  Devamını Oku

YOLCU BERABERİNDE GETİRİLEN TELEFON KULLANIM İZNİ HARCI ARTTIRILDI

Ticari mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri alıcısı bulunan verici portatif telsiz telefon cihazları kullanım izni harcı 9/11/2018 tarihinden itibaren 170,70 TL’den 500 TL’ye çıkarıldı.  Devamını Oku

5510 SAYILI KANUN’UN 5-1/B KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARIN İŞ KAZASI SAYILMA HALLERİ VE İŞ KAZASININ BİLDİRİMİ

5510 sayılı Kanunun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılanlardan mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında alan eğitimi gören öğrenciler için işyeri, eğitim gördükleri atölye, laboratuvar ve benzeri yerler olduğundan atölye   Devamını Oku

SİGORTALILARA ÖDENEN GEÇİÇİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ İŞVEREN PRİM BORÇLARINA MAHSUP EDİLEBİLECEK

İşveren tarafından sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi ve ödeme belgesinin SGK’ya ibraz edilmesi halinde, SGK tarafından hesaplanarak bulunacak geçici   Devamını Oku

DEFTER BEYAN SİSTEMİ DUYURULAR

Defter-Beyan Sisteminin beta sürümü https://beta.defterbeyan.gov.tr/auth/login adresinden kullanıma açılmıştır. Mevcut durumda söz konusu sürümde, Sistemin mevcut özelliklerine ilave olarak,   Devamını Oku

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASININ TÜM TÜRKİYEDE UYGULANMASINA GEÇİŞ TARİHİ 01.07.2019 TARİHİNE ERTELENDİ

01/06/2017 tarihinden itibaren Kırşehir, 01/01/2018 tarihinden itibaren Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler  Devamını Oku

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU, KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ YARDIMINI PRİME TABİ TUTMADI

Kreş ve gündüz bakımevi hizmeti alan çalışanların her bir çocuğu için işveren tarafından kreş ve gündüz bakımevi hizmetini veren gelir veya kurumlar vergisi  Devamını Oku

ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ GÜNLÜK KAPANIŞ (Z) RAPORLARINDA YER ALAN MALİ BİLGİLERİN ELEKTRONİK ORTAMDA AKTARILMASINA BAŞLANMA TARİHİ 1 OCAK 2019’A ERTELENDİ

502 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ÖKC Günlük Kapanış (Z) Raporlarında yer alan mali bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Sistemine   Devamını Oku

Yİ-ÜFE-TÜFE 2018 EKİM ENFLASYON Endeksi için

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %0,91, bir önceki yılın Aralık ayına göre %40,22, bir önceki   Devamını Oku

KİRA ARTIŞ ORANI / KASIM 2018 KİRA ARTIŞ ORANI NEDİR

Çoğunlukla kira bedelini enflasyona karşı korumak veya kiraya konu olan şeyin değerindeki artışı kira bedeline yansıtmak amacıyla, genellikle her yıl sözleşmenin yenilenmesiyle birlikte  Devamını Oku

SGK BELGE TÜRLERİ VE PRİM ORANLARI - 1.bölüm

5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (A) BENDİ KAPSAMINDA HİZMET AKDİNE İSTİNADEN ÇALIŞAN SİGORTALILAR YÖNÜNDEN BELGE TÜRLERİ  Devamını Oku

SGK BELGE TÜRLERİ VE PRİM ORANLARI - 2.bölüm

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN TESİS ATÖLYE VE BENZERİ ÜNİTELERDE ÇALIŞTIRILAN HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR  Devamını Oku

SGK BELGE TÜRLERİ VE PRİM ORANLARI - 3.bölüm

İŞSİZLİK SİGORTASI HARİÇ 90 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR  Devamını Oku

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen KDV tutarının satıcı tarafından beyan edilmiş olması halinde sorumlu adına  Devamını Oku

SÖZLEŞME BEDELLERİNİN DÖVİZ CİNSİNDEN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de değişiklik yapılarak sözleşme bedellerinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamamasına ilişkin düzenlemenin usul ve esasları  Devamını Oku

Yİ-ÜFE-TÜFE 2018 EYLÜL ENFLASYON Endeksi için

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %10,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %38,96, bir önceki yılın  Devamını Oku

KİRA ARTIŞ ORANI / EKİM 2018 KİRA ARTIŞ ORANI NEDİR

Çoğunlukla kira bedelini enflasyona karşı korumak veya kiraya konu olan şeyin değerindeki artışı kira  Devamını Oku

BEDELLİ ASKERLİK / ÇALIŞANLARIN BEDELLİ ASKERLİK SÜRESİNDE İZİNLİ SAYILMASI

Bedelli askerlik kanununda, bedelli askerliğin aylıksız veya ücretsiz izinli olarak yerine getirileceği öngörülmüş olup, yıllık izin alarak bedelli askerlik yükümlülüğünün yerine getirilmesi mümkün değildir. 1111 sayılı Askerlik Kanununun geçici 55. maddesi aşağıdaki şekildedir.  Devamını Oku

TAPU HARCI ORANINDA İNDİRİM SON TARİH 31.10.2018

05.05.2018 tarihiden geçerli olarak Bakanlar Kurulu kararınca alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı binde 20'i (yüzde 2) olarak alınan tapu harcı, 31.10.2018 tarihine kadar geçerli olmak üzere konut ve iş yeri satışlarında binde 15'e (yüzde 1,5'e) indirildi.   Devamını Oku

27/8/2018 TARİHİNE KADAR YAPILANDIRMAYA BAŞVURMALARINA RAĞMEN, 7/9/2018 TARİHİNE KADAR ÖDEME PLANLARI OLUŞTURULMAYAN SGK BORÇLULARINA ÖDEME İÇİN EK SÜRE TANINDI

Taksitle ödeme talebinde bulunanlar yönünden, 7143 sayılı Kanun kapsamında hesaplanan ve süresi içerisinde ödenmeyen taksit tutarlarına ödeme vadesinin sona erdiği tarihten,  Devamını Oku

İNSAN SAĞLIĞI İLE İLGİLİ İŞLERDE ÇALIŞANLARA FİİLİ HİZMET ZAMMI VERİLDİ

İnsan sağlığına ilişkin işlerde ilgili kanunlarına göre sağlık meslek mensubu olarak 3/8/2018 talihinden önce geçen çalışma süreleri, emeklilik yaş haddi indiriminden  Devamını Oku

BİNEK OTOMOBİLLERİN ÖTV MATRAH ARALIKLARI GENİŞLETİLDİ

24/09/2018 tarihli ve 30345 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 23/09/2018 tarihli ve 132 sayılı CK ile ekonomik gelişmelere bağlı olarak Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P.   Devamını Oku

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU, E-BİLDİRGE ŞİFRESİNİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEME YAPTI

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle gerek yasal süresi içerisinde gerekse yasal süresi dışında SGK’ ya gönderilen   Devamını Oku

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU, BORÇLARIN ZAMANAŞIMINA UĞRAMASI KONUSUNDA 2012-27 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPTI

Yapılan düzenlemeye göre, borcun takip edildiği SGK birimleri 6183 sayılı Kanunun 103’üncü ve 104’üncü maddelerinde ve 5510 sayılı Kanunun  Devamını Oku

AKTİFE KAYITLI TAŞINMAZLARIN YENİDEN DEĞERLEME SÜRESİ 30 EYLÜL 2018’DE BİTİYOR

Vergi Usul Kanunu’na eklenen geçici 31’inci maddede mükelleflerin 25 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer alan taşınmazlar ile bunlara ait amortismanları Yİ-ÜFE oranlarını dikkate alarak yeniden değerleyebilecekleri, yeniden değerleme neticesinde pasifte özel bir fon   Devamını Oku

7143 SAYILI YAPILANDIRMA 1’İNCİ TAKSİTİNİ SİSTEM HATASINDAN DOLAYI ÖDEYEMEYENLERE YENİ BİR İMKAN SAĞLADI

Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının 7143 sayılı yasaya göre yapılandırmasında son ödeme tarihi 07/9/2018 olan 1’inci taksitini SGK sisteminde oluşan hata nedeniyle ödeyemeyen işverenlere  Devamını Oku

SÖZLEŞME BEDELLERİ VE BU SÖZLEŞMELERDEN KAYNAKLANAN DİĞER ÖDEME YÜKÜMLÜLÜKLERİ DÖVİZ CİNSİNDEN VEYA DÖVİZE ENDEKSLİ OLARAK KARARLAŞTIRILAMAYACAKTIR

32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kararda yapılan değişiklik uyarınca; Türkiye'de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama  Devamını Oku

KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sermaye Piyasası Kanununa tabi olmayan anonim şirketler ile limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde avans kar payı dağıtımına ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapıldı.  Devamını Oku

ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ GÜNLÜK KAPANIŞ (Z) RAPORLARINDA YER ALAN MALİ BİLGİLERİN GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI’NA ELEKTRONİK ORTAMDA AKTARILMASINA 1 EKİM 2018’DE BAŞLANIYOR

Eski nesil ödeme kaydedici cihazlardan gerçekleştirilen satışlara ait ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali  Devamını Oku

TECİL FAİZİ ORANI YILLIK %22’YE ÇIKARILDI

Halen yıllık %12 olarak uygulanmakta olan TECİL FAİZİ 6/09/2018 tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilecek amme alacakları için yıllık %22 ye çıkarıldı.  Devamını Oku

GECİKME ZAMMI ORANI AYLIK %2’YE ÇIKARILDI

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51’inci maddesine göre amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı aylık  Devamını Oku

ALTI AY SÜRE İLE İHRACAT BEDELLERİNİN 180 GÜN İÇERİSİNDE TÜRKİYE’YE GETİRİLME VE %80’NİN BANKAYA BOZDURMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

2018-32/48 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) ile 4 Eylül 2018 tarihinden itibaren altı ay süre ile ihracat bedellerinin 180 gün içerisinde Türkiye’ye getirilme ve % 80’nın bankaya bozdurma zorunluluğu getirildi.   Devamını Oku

Yİ-ÜFE-TÜFE 2018 AĞUSTOS ENFLASYON Endeksi için

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %6,60, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,32, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,13 ve on iki aylık ortalamalara göre %18,78 artış gösterdi.  Devamını Oku

SGK YAPILANDIRMASI TAHSİLAT İŞLEMLERİ

7143 sayılı Kanun gereği 4/a kapsamındaki borçları nedeniyle yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan borçlular, yapılandırma kapsamındaki ödemelerini “92-7143 Yapılandırma İşveren” seçeneği   Devamını Oku

BES - OTOMATİK KATILIM SİSTEMİNE İLİŞKİN SIKÇA SORULAN SORULAR

Türk vatandaşı veya mavi kartlı olup, 45 yaşının altındaki tüm 4a ve 4c kapsamındaki çalışanlar ve çalışmaya yeni başlayacaklar uygulamaya dahildir. Ayrıca, TBMM Genel Kurulu’nda 09.01.2017 tarihinde 1/796 esas numarası ile kabul edilen  Devamını Oku

7143 SAYILI KANUN KAPSAMINDA OLAN BAZI BAŞVURU, BİLDİRİM VE BEYAN SÜRELERİ UZATILDI

31 Temmuz 2018 tarihli ve 30945 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 7 sayılı 11/5/2018 Tarihli ve 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun   Devamını Oku

İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİNİN USUL VE ESASLARI AÇIKLANDI

İş-Kur’ a kayıtlı issizler arasından olmak üzere 1/1/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında , işe alındığı yıldan önceki takvim yılında işyerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak işe alınan  Devamını Oku

AKTİFE KAYITLI BULUNAN TAŞINMAZLARIN YENİDEN DEĞERLEMESİNİN USUL VE ESASLARI

16/5/2018 tarihli ve 7144 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5’inci maddesi ile eklenen geçici 31’inci madde uyarınca, bilanço esasına göre defter tutan tam mükellef gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin   Devamını Oku

ARABULUCULUK MÜESSESESİ

İşçi ve işveren arasındaki anlaşmazlıkların çözümünü kolaylaştırmak amacıyla 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile birlikte bazı davalarda mahkemeye gitmeden önce arabulucuya başvurma zorunluluğu getirildi.   Devamını Oku

EVLİLİK İZNİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

İş Kanunu yıllık izinleri düzenlediği gibi bazı özel durumlar için işçilere mazeret izni hakkı da tanımaktadır. Bu haklardan biri de sıkça karşımıza çıkan Özel Sektörde Evlilik İzni hakkıdır.   Devamını Oku

İŞ KAZASI BİLDİRİMİ HAKKINDA

İş kazası, farklı mevzuat ve kuruluşlara göre farklı şekillerde tanımlanmıştır ancak tüm tanımların buluştuğu ortak nokta çalışanların veya işyeri unsurlarının zarar gördüğü olumsuz olaylara iş kazası denilmesidir.   Devamını Oku

MAZERET İZİNLERİNDE İŞVEREN ONAYI

Mazeret izni, çalışanların bazı önemli durumlarda kullanabilecekleri yasal haklardan birisiydi. 6645 sayılı Torba Kanun öncesinde, mazeret izinlerinin ücretli mazeret izni kapsamında kullanımı daha çok işveren takdirindeydi.  Devamını Oku

10 SORUDA İŞ KAZASI

İş kazaları ile özellikle tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflarda yer alan işyerlerinde sıkça karşılaşılmakta. İşverenlerin iş kazası durumunda özellikle bildirim yükümlülüğüne dikkat etmeleri gerekiyor.  Devamını Oku

Yİ-ÜFE-TÜFE 2018 TEMMUZ ENFLASYON Endeksi için

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,77, bir önceki yılın Aralık ayına göre %17,56, bir önceki yılın aynı ayına göre %25 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,41 artış gösterdi.  Devamını Oku

2018 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Resmi tatiller takvimini dört gözle bekleyen vatandaşlar için güzel haber geldi.Milyonlarca çalışanı ve öğrenciyi ilgilendiren 2018 resmi tatiller takvimi belli oldu. Özellikle 2018 yılı Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı 9 gün tatil olacak mı sorusu ise yanıt buldu. İşte resmi tatiller denk geldiği günler ve tüm merak edilenler.  Devamını Oku

18-29 YAŞ ARALIĞI GENÇLER 01/06/2018 TARİHİNDEN İTİBAREN İŞYERİ AÇMASI HALİNDE ÖDEYECEKLERİ BAĞKUR PRİMLERİ HAZİNE TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR

193 sayılı GVK’nun mükerrer 20’nci maddesi kapsamında olan genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan, 1/6/2018 tarihinden itibaren ilk defa işyeri açan gerçek kişilerin BAĞ-KUR primleri, 1 yıl süreyle sigorta primine esas  Devamını Oku

MATRAH ARTIRIMI 2018

Kanunda bazı vergilerde son beş yılın matrahlarının veya vergilerinin belirli oranlarda artırılması halinde, bu yıllarla ilgili olarak inceleme ve tarhiyat yapılmayacağı öngörülmektedir.  Devamını Oku

KAYITLARIN DÜZELTİLMESİ İMKANI - 2018

İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan mal, makine teçhizat ve demirbaşları kayda alma, Kayıtlarda mevcut olduğu halde işletmede yer almayan mallar ile kasa mevcutları ve ortaklardan alacaklar için düzeltme işlemleri yapma,  Devamını Oku

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARI - 2018

2018 Mart ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce tahakkuk ettiği halde, bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan; sigorta primi, emeklilik keseneği  Devamını Oku

KAMUYA OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI - 2018

Yeniden yapılandırma kapsamına tür olarak; - Her türlü vergi, resim ve harçlar, - Vergi cezaları ile gecikme faizi ve gecikme zamları,  Devamını Oku

BİR BENDEN BİR SENDEN TEŞVİKİNİN USUL VE ESASLARI AÇIKLANDI

İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren, 2017 yılında çalıştırdığı sigortalı sayısı 1-3 arasında olan ve ustalık belgesi bulunan işverenlere, iş- kur’ a kayıtlı 18-25 yaş aralığındaki sigortalılar arasından olmak  Devamını Oku

SMMM VE YMM’LERİN YILDA EN AZ 30 SAAT VE HER ÜÇ YILDA EN AZ 120 SAAT SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMINA KATILMASI UYGULAMASI BAŞLIYOR

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği ile Serbest Muhasebeci  Devamını Oku

2018 YILINDA MALİ TATİL 3 TEMMUZ İLA 20 TEMMUZ DÖNEMİNDE UYGULANACAK

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan genel yazıya göre, 2018 yılı için mali tatil 3 Temmuz günü başlayacak ve 20 Temmuz (dahil) günü sona erecektir. 30/06/2007 tarihli, 26568 sayılı Resmi Gazetede  Devamını Oku

Yİ-ÜFE-TÜFE 2018 HAZİRAN ENFLASYON Endeksi için

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %3,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,52, bir önceki  Devamını Oku

KİRA ARTIŞ ORANI

Çoğunlukla kira bedelini enflasyona karşı korumak veya kiraya konu olan şeyin değerindeki artışı kira bedeline yansıtmak amacıyla, genellikle her yıl   Devamını Oku

MALİ TATİL 2018

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar getiren “Mali Tatil” uygulaması, bu yıl 3 Temmuz 2018 günü başlayıp 20 Temmuz 2018 Cuma günü sona erecektir  Devamını Oku

HISIMLIK NEDİR / SOYBAĞI / SOYAĞACI

Kan Hısımlığı: Birbirinin soyundan ya da ortak bir soydan gelenler arasındaki ilişkidir.  Devamını Oku

İNTERNET VERGİ DAİRESİ SIKÇA SORULAN SORULAR

1. E-Beyanname uygulamasından kimler yararlanabilir? Beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi uygulaması tam otomasyona geçmiş vergi dairelerine verilecek beyannameleri kapsamaktadır.  Devamını Oku

Yİ-ÜFE-TÜFE 2018 MAYIS ENFLASYON Endeksi için

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %3,79, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,12, bir önceki yılın aynı ayına göre  Devamını Oku

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASI TÜM TÜRKİYE İÇİN 01/10/2018 TARİHİNE ERTELENDİ

01/06/2017 tarihinden itibaren Kırşehir, 01/01/2018 tarihinden itibaren Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler için ((281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen bankalar hariç) başlamış  Devamını Oku

TAM MÜKELLEFİYETE TABİ VE BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNE TAŞINMAZLARINI DEĞERLEME OLANAĞI GETİRİLDİ

7144 sayılı BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ile VUK’na eklenen Geçici 31’inci maddede tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine 25 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlarının kıymetlerini 30 Eylül 2018 tarihine kadar yeniden değerleme olanağı getirilmiştir.  Devamını Oku

MAKİNA VE TEÇHİZATLARIN FAYDALI ÖMÜR SÜRELERİNİN YARISININ DİKKATE ALINARAK AMORTİSMAN AYRILMASI

Amortisman tabi makina ve teçhizatlar ile ilgili faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle yatınım, Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla 7103 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanununa, 1 Mayıs 2018 tarihinden geçerli olmak üzere eklenen Geçici   Devamını Oku

SİGORTALILARIN TEŞVİKTEN YARARLANIP YARARLANAMAYACAĞI POTANSİYEL TEŞVİK SORGULAMA EKRANINDAN ÖĞRENİLECEK

İşverenlerimiz, Potansiyel Teşvik Uygulama ekranı ile çalıştırdığı sigortalının veya işe alacağı sigortalının, Sosyal Güvenlik Kurum tarafından uygulanan teşviklerin hangisinden daha avantajlı olarak yararlanabileceğini öğrenebilecektir.   Devamını Oku

PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMETLER İÇİN KDV ORANI İNDİRİMİ

İl özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerine, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bunlara  Devamını Oku

ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ GÜNLÜK KAPANIŞ (Z) RAPORLARINDA YER ALAN MALİ BİLGİLERİN GİB BİLGİ SİSTEMİNE ELEKTRONİK ORTAMDA AKTARILMASINA BAŞLANMA TARİHİ 1 EKİM 2018’E ERTELENDİ

498 sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ÖKC Günlük Kapanış (Z) Raporlarında yer alan mali bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Sistemine elektronik ortamda aktarılmasına başlanma tarihi 1 Temmuz 2018’den, 1 Ekim 2018’e ertelendi.   Devamını Oku

VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7143 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) YAYIMLANDI

Tebliğde kesinleşmiş alacaklar, kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar, İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi ve mücbir sebep hâli sonlandırılan   Devamını Oku

GELİR VERGİSİ, VERGİ USUL, HARÇLAR VE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNLARINA İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI YAYIMLANDI

• İşverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti olarak yapılan ödemelerin, her bir çocuk için aylık, asgarî ücretin aylık brüt tutarının %15’ini aşmamak üzere gelir vergisinden istisna tutulmasına ilişkin %15 sınırının %50’ye çıkarılması,  Devamını Oku

Yİ-ÜFE-TÜFE 2018 NİSAN ENFLASYON Endeksi için

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %2,60, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,03, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,37 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,36 artış gösterdi.  Devamını Oku

ZORUNLU BES / BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016'ya ilişkin "İstatistiklerle Yaşlılar" çalışmasına göre, Türkiye'de 65 ve yukarı yaştaki nüfus 2012'de 5 milyon 682 bin 3 kişi iken son beş yılda yüzde 17,1 artarak 2016'da 6 milyon 651 bin 503 kişi oldu.  Devamını Oku

7104 SAYILI KANUN İLE KDV KANUNU İLE MUHTELİF KANUNLARDA VE KHK’LARDA DEĞİŞİKLİKLER VE DÜZENLEMELER

KDV Kanuna “Hasılat esaslı vergilendirme sistemi” getirildi. Ticari kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilenler ile mesleki kazancı serbest meslek kazanç deflerine göre tespit edilenlerden,   Devamını Oku

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 2018 YILINDA SADECE OCAK-EYLÜL DÖNEMLERİNDE VERİLECEK

2016 ve 2017 yılarında 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idareleri hariç tüm özel ve kamu sektöründe faaliyet gösteren işverenlerin, 5510 sayılı   Devamını Oku

Yİ-ÜFE-TÜFE 2018 MART ENFLASYON Endeksi için

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,29, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,28 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,35 artış gösterdi.  Devamını Oku

KISMİ ÇALIŞAN SİGORTALILARA AİT EKSİK GÜN BELGELERİ AYLIK PRİM HİZMET BELGESİ VEYA MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ EKİNDE ARTIK SGK’ YA VERİLMEYECEK

İşyerinde 30 günden az çalışan sigortalılar için, işverenler tarafından Aylık prim Hizmet Belgesi veya Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesiyle verilen eksik gün belgeleri Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmeyecek.  Devamını Oku

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU’NUN EKİNDE YER ALAN (I), (II), (III) VE (IV) SAYILI LİSTELER

7103 sayılı VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ve 27/03/2018 tarihli ve 2018/11542 sayılı BKK ile yapılan düzenlemeler sonucunda Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekinde yer alan (I), (II), (III) ve (IV) sayılı listeler güncellendi.   Devamını Oku

SANAYİ SİCİL BELGESİ OLAN FİRMALAR YILLIK İŞLETME CETVELİ’Nİ 30/04/2018 TARİHİNE KADAR VERMELERİ GEREKİR

Sanayi sicil belgesi olan işletmeler, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5. maddesi gereği bir önceki yıla ait bilgileri içeren Yıllık İşletme Cetvelleri’ni her yılın ilk dört ayı içerisinde, bildirim mecburiyetleri bulunmaktadır. (01 OCAK 2018 - 30 NİSAN 2018 )  Devamını Oku

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2017

Türmob tarafından hazırlanmış rehbere ulaşmak için   Devamını Oku

ŞİRKET KURULUŞUNDA İŞYERİ BİLDİRGESİ VERMEKSİZİN İŞYERİNİN OTOMATİK SGK TESCİLİ YAPILACAKTIR

5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştırılmasa dahi ticaret sicil müdürlüklerince tescil edilen şirket kuruluşuna istinaden SGK tarafından otomatik işyeri tescili yapılacak olup, ayrıca işyeri bildirgesi düzenlenmeyecektir.  Devamını Oku

VALİLİKLER, BELEDİYELER VE RUHSAT VERMEYE YETKİLİ DİĞER KAMU VE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNCE VERİLEN YAPI RUHSATLARINA İSTİNADEN YAPI RUHSATLARININ VERİLME AŞAMASINDA İŞYERİ BİLDİRGESİ VERMEKSİZİN İŞYERİNİN OTOMATİK SGK TESCİLİ YAPILACAKTIR

5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştırılmasa dahi Kuruma verilen yetki doğrultusunda yalnızca yapı ruhsatına istinaden SGK tarafından otomatik işyeri tescili yapılacak olup, ayrıca işyeri bildirgesi düzenlenmeyecektir.   Devamını Oku

KURULUŞ AŞAMASINDA ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İLE KOOPERATİFLERİN DEFTERLERİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNCE TASDİKİ

Vergi Usul Kanunu’nun 223’üncü maddesinde yapılan değişiklik ile birlikte, anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında, defterlerin şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili müdürlüğünce tasdik edilmesi zorunlu hale gelmiştir  Devamını Oku

TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

7099 sayılı YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’la kooperatiflerin, kooperatif birliklerinin, kooperatif merkez birliklerinin ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliğinin  Devamını Oku

VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

7103 sayılı VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN’la muhtelif düzenlemelerde değişiklikler yapıldı.  Devamını Oku

KAT İRTİFAKI - KAT MÜLKİYETİ HAKKINDA

İnşaat yapılacak veya yapılmakta olan arsa üzerinde sizin almayı düşündüğünüz dairenin hissesine düşen arsa tapusu demek oluyor.   Devamını Oku

YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA MUHTELİF KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

15 Mart 2018 tarihinden itibaren kuruluş aşamasında fiziki ortamda tutulacak defterler, anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin sadece şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili müdürlüğünce tasdik edilecektir.  Devamını Oku

GSS GELİR TESTİ ARTIK İSTEĞE BAĞLI

Genel Sağlık Sigortası'ndan (GSS) faydalanmak isteyen vatandaşlar için yeni bir değişiklik yürürlüğe girdi.   Devamını Oku

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEKLERİ

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 18 inci maddesine göre kısa vadeli sigorta kollarından verilmekte olan geçici iş göremezlik ödeneklerinin ödenmesi için gerekli olan ve anlaşmalı sağlık hizmet sunucularınca düzenlenip SGK ya gönderilmesi gereken istirahat raporlarının elektronik ortamda düzenlenmesine   Devamını Oku

İSTİRAHAT RAPORU HAKKINDA BİLGİLER

Çalışanın kaza geçirmesi, hastalanması gibi sağlık sorununa neden olan durumlarda, doktor tarafından çalışana istirahat raporu verilebilmektedir. İş görmezlik belgesi olarak tanımlanan bu belgede görülen iş görmeme sürelerinde işveren işçiyi çalıştıramaz.  Devamını Oku

SGK 16 - NAKİL KODLU İŞE GİRİŞ VE ÇIKIŞ BİLDİRİMLERİNDE DEĞİŞİKLİK

E-sigorta yoluyla verilen işe giriş bildirgelerinde “İstisnai Durum Bildirim Tablosu”nda “Naklen ve hizmet akdi ilişkisi sona ermeden aynı işverenin kurumun aynı ya da başka sigorta/il sigorta müdürlüğünce tescil edilmiş diğer işyerinde çalışan sigortalı” seçeneği, işten ayrılış bildirgesinde ise işten ayrılış nedeni “16- Nakil” seçeneği işaretlenerek yapılmakta   Devamını Oku

İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI - KAZANILAN KAYBEDİLEN HAKLAR

Sosyal Güvenlik Kurumu – SGK işten çıkan ya da çıkarılan her personel için işveren tarafından sisteme bir İşten Çıkış Kodu eklenmesini istemekte ve bu kod üzerinden İşsizlik Maaşı, Kıdem Tazminatı ve İhbar Tazminatı gibi ödemelerin takibi yapmaktadır.  Devamını Oku

TAPDK Alkollü İçki Satış Noktalarına Yönelik Uygulanmaya Konulan Mesafe Şartına İlişkin Duyuru 1

Bilindiği üzere, 11/06/2013 tarihli ve 28674 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6487 sayılı Kanunla değişik 4250 sayılı Kanunun 9’uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları “Bu Kanun kapsamına giren ürünlerin perakende   Devamını Oku

TAPDK Alkollü İçki Satış Noktalarına Yönelik Uygulanmaya Konulan Mesafe Şartına İlişkin Duyuru 2

Umuma açık istirahat ve eğlence yerinin açılması ve faaliyette bulunmasına belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde belediye, bu alanlar dışında il özel idaresi tarafından izin verilir.  Devamını Oku

2017 YILINDA ELDE EDİLEN KİRA GELİRLERİNİN (GMSİ) BEYANI VE ÖRNEK UYGULAMALAR - 1

2017 yılı içerisinde 3.900 TL üzeri mesken kira gelirinin yanında, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde edilen ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratların gayri safi tutarları toplamı 110.000 TL’yi geçenler 3.900 TL’lik mesken istisnasından yararlanamayacaklardır.  Devamını Oku

2017 YILINDA ELDE EDİLEN KİRA GELİRLERİNİN (GMSİ) BEYANI VE ÖRNEK UYGULAMALAR - 2

onut kira gelirinin istisnayı aşan tutarı (25.200 - 3.900 = 21.300 TL) ile işyeri kira geliri toplamı olan (21.300 + 44.000 = 65.300 TL), 2017 yılı için beyan sınırı olan 30.000 TL’yi aştığı için, tevkifata tabi tutulmuş olan işyeri kira geliri de konut kira geliri ile birlikte beyan edilecektir. Konut ve işyeri kira  Devamını Oku

KİRA GELİRLERİNDE UYGULANAN GÖTÜRÜ GİDER ORANI % 15'E DÜŞÜRÜLDÜ

14 Aralık 2017 tarihli ve 30270 sayılı Resmi Gazete’de, 7061 Sayılı Kanun ile kira gelirlerinde uygulanan %25’lik götürü gider oranının %15’e düşürülmesine ilişkin açıklamaların yer aldığı 300 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.  Devamını Oku

2018 ŞUBAT Yİ-ÜFE TÜFE - ENFLASYON RAKAMLARI

Tüketici Fiyat Endeksi, Şubat 2018 Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,73 arttı TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre  Devamını Oku

İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ UYGULAMASI BAŞLAMIŞTIR

İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan hizmetlerden kişilerin elektronik ortamda yararlanabilmesi; beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin elektronik ortamda verilebilmesi  Devamını Oku

İNTERNET VERGİ DAİRESİ - DUYURULAR

Ticari, Zirai veya Mesleki kazançlara varsa diğer kazançlarına (GMSİ, MSİ, Ücret ile Diğer Kazanç ve İrat) ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile ilgili olarak Beyanname Düzenleme Programında (BDP) değişiklik yapılmıştır. Bu beyannameyi vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.   Devamını Oku

GELİR VERGİSİ BEYANNAME REHBERİ 2017

Türmob tarafından hazırlanmış rehbere ulaşmak için  Devamını Oku

UÇAK BİLETİ, ALAN VERGİSİNİN VERGİSEL VE MUHASEBESEL AÇIDAN DEĞERLENDİRMESİ

334 sıra numaralı Vergi Usul Genel Tebliğinin I. bölümünde hava yolu taşımacılığında kullanılan yolcu biletleri ile ilgili düzenlemeler yapılmış ve hava taşımacılığı yapanların, yurt içi ve yurt dışı uçuşlarına ilişkin IATA (Uluslararası Hava Taşıyıcıları Birliği) kuralları çerçevesinde  Devamını Oku

DEFTER BEYAN SİSTEMİ HAKKINDA BİLİNMEYENLER

Defter-Beyan Sistemini kullanmak zorunda olan mükelleflerin, sistemi kullanmaya başlayacakları takvim yılından önceki ayın son gününe kadar (bu gün dahil) www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden veya gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesi aracılığıyla başvuru yapmaları gerekmektedir.  Devamını Oku

DEFTER BEYAN SİSTEMİ

Bilindiği üzere 01.01.2018 tarihinden itibaren serbest meslek kazanç defteri kağıt ortamı yerine “defter beyan” yöntemi ile gib internet sistemi üzerinden tutulacaktır.  Devamını Oku

VERGİ DAİRESİ MESAİ SAATLERİ 2018 / VERGİ DAİRESİ ÇALIŞMA SAATLERİ / VERGİ DAİRESİ KAÇTA KAPANIYOR / AÇILIYOR?

Türkiye’deki vergi daireleri, mükellefi tespit eden, vergi tarh eden, tahakkuk ettiren ve tahsil eden dairelerdir. Vergi daireleri, Türkiye’de, vergisel açıdan mükelleflere hizmet sunan temel idari birimdir. Mükelleflerin, hizmet alacağı  Devamını Oku

SGK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MESAİ SAATLERİ 2018 / SGK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÇALIŞMA SAATLERİ 2018 / SGK KAÇTA KAPANIYOR / AÇILIYOR?

Sosyal Güvenlik Kurumu ya da bilinen kısa adı ile SGK, riskten dolayı geliri ile kazançları azalan vatandaşların başkalarına muhtaç kalmadan yaşama ihtiyaçlarını gidermek amacı ile oluşturulmuş bir kuruluştur.   Devamını Oku

3 NOLU KDV BEYANNAMESİ UYGULAMASI BAŞLIYOR

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikle Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayıp, aynı zamanda katma değer vergisi (KDV) mükellefi olmayan gerçek kişilere bir bedel karşılığında elektronik  Devamını Oku

VERGİ USUL KANUNU VE TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK DURUMLARI - 2 2018

Her tacir; tutmakla yükümlü olduğu ticari defterleri ve bu defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgeleri sınıflandırılmış bir şekilde on yıl saklamakla yükümlüdür. Saklama süresi, ticari defterlere  Devamını Oku

ŞUBAT AYI İÇİNDE İŞYERİNİN VEYA SİGORTALININ NAKLİ HALİNDE ÇALIŞMA GÜN SAYISI HESAPLAMA

Bu bağlamda, işyerinin veya sigortalının nakli nedeniyle Şubat ayı içinde aynı işveren tarafından aynı sigortalı için işyeri sicil numarası farklı iki ayrı aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirim yapılacağı durumlarda,  Devamını Oku

01.01.2018 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANAN YENİ ASGARİ ÜCRETE BAĞLI OLARAK DEĞİŞEN PARAMETRELER

1/1/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında uygulanmak üzere sigortalılar için sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında, yurtdışında geçen süreler ile hizmet borçlanmalarında,  Devamını Oku

MESLEK ADI VE KODU UYGULAMASI KIRŞEHİR, AMASYA, ÇANKIRI VE BARTIN İLLERİNDE BAŞLADI

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu  Devamını Oku

GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURTİÇİ HARCIRAH TUTARLARI 01.01/30.06/2018

1 Ocak 2018 – 30 Haziran 2018 tarihleri arasında özel sektör çalışanlarının işle ilgili yurtiçi seyahatlerinde brüt aylıklarına göre gelir vergisinden istisna yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündelik tutarları   Devamını Oku

3568 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İMZALANAN HİZMET SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİ

Damga Vergisi Kanunu düzenlemelerine göre vergiyi doğuran olay, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtların imzalanması veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenmesi ile gerçekleşmekte olup  Devamını Oku

VERGİLERİNİ ZAMANINDA ÖDEYEN MÜKELLEFLERE 1 OCAK 2018 TARİHİNDEN İTİBAREN VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI BAŞLIYOR

Şartları taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilir.  Devamını Oku

ESKİ NESİL YAZAR KASALAR MALİ HAFIZALARI DOLUNCAYA KADAR KULLANILABİLECEKTİR

“Bilgisayar Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihazları” kullanan mükellefler için Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyetinin başlama tarihi, 1 Ocak 2017’ den 1 Ocak 2018 tarihine ertelenmişti.   Devamını Oku

ORGANİZE PERAKENDE SEKTÖRÜNDE KULLANILAN ESKİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR MALİ HAFIZALARININ DOLACAĞI ZAMANA KADAR KULLANILABİLECEKTİR

VUK Genel Tebliği ile organize perakende sektöründe kullanılan eski nesil ödeme kaydedici cihazların da mali hafızasının dolacağı zamana kadar kullanılabilmesi olanağı getirilerek alım tarihinden sonra azami 10 yıllık süre ile kullanılabilme şartı kaldırılmıştır.   Devamını Oku

DEFTER BEYAN SİSTEMİ KULLANIMA AÇILDI

BASİT USULE TABİ OLANLAR İLE SERBEST MESLEK KAZANCI ELDE EDENLERİN 1 OCAK 2018, İŞLETME HESABI ESASINA TABİ OLANLARIN 1 OCAK 2019 TARİHİNDEN İTİBAREN “DEFTER-BEYAN SİSTEMİNİ” KULLANMA ZORUNLULUĞU BAŞLIYOR  Devamını Oku

VERGİ USUL KANUNU VE TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK DURUMLARI - 1 2018

Vergi uygulamalarında kullanılan defterler ve türleri ticari, zirai ve serbest meslek faaliyetinin büyüklüğüne ve mükellefin gerçek veya tüzel kişi olmasına göre değişebilmektedir. Ayrıca Maliye Bakanlığı, bazı mükellefler gruplarının defterlerini zorunlu olarak elektronik ortamda tutmaları için düzenlemeler yapmaktadır.  Devamını Oku

A.Ş. KARAR DEFTERİNİN KAPANIŞ TASDİKİ VE ARA TASDİKLER 31.01.2018 TARİHİNE KADAR YAPILMASI GEREKİR

Yönetim Kurulu Karar Defterlerinin kapanış tasdikleri izleyen hesap döneminin ilk ayı sonuna (31.01.2018 tarihine ) kadar yapılması gerekir.   Devamını Oku

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNDE AYLIK SÜREKLİ HEKİM VE UZMAN GÖREVLENDİRMESİ DIŞINDAKİ TÜM YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER 1 OCAK 2013 İTİBARİYLE DEVAM ETMEKTEDİR

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun, “iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 1 Temmuz 2017 yerine 1 Temmuz 2020’de yürürlüğe girecek.”  Devamını Oku

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI( L.P.G.)’NIN KDV ORANI %8’E İNDİRİLDİ

Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.)’nın motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanları (otogaz) hariç olmak üzere sanayide ve konutlarda kullanılmak üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan “LPG Dağıtıcı Lisansı”nı haiz olanlarca  Devamını Oku

MUHTASAR BEYANNAME İLE SGK AYLIK BİLDİRGESİ BİRLEŞTİRİLDİ. UYGULAMA 01/07/2018 TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLAYACAKTIR.

Muhtasar Beyanname ile Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin birleştirilmesi sonucunda oluşturulan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin  Devamını Oku

SİGORTALI VE HAK SAHİPLERİNE YAPILAN BAZI ÖDEMELER PTT İŞYERLERİNDEN YAPILACAKTIR.

Kurumumuz, tarafından sigortalı ve hak sahiplerine yapılan geçici iş göremezlik, şahıs tıbbi malzemeleri, emzirme yardımı, şahıs sağlık yolluğu   Devamını Oku

ELEKTRONİK İMZA - E-İMZA HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda yer alan şekliyle elektronik imza; başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi  Devamını Oku

TİCARİ TAKSİDEN ALINAN PERAKENDE SATIŞ FİŞİNDE KDV

Ancak basit usule tabi olmayan, verdikleri Perakende Satış fişinde “KDV dahildir” ibaresi bulunan ve federasyona ait olmayan fişlerden   Devamını Oku

KATMA DEĞER VERGİSİNDE TEVKİFAT VE FATURA ÖRNEKLERİ

Katma değer vergisinde TEVKİFAT ve FATURA örnekleri  Devamını Oku

İZAHA DAVET

Vergi mükellefiyetine ilişkin yükümlülük ve ödevlerin tam olarak yerine getirilmesi amacıyla ve vergi kanunlarının verdiği yetkiler çerçevesinde vergi idaresi, kamu idare ve müesseselerinden, mükellefler veya mükelleflerle muamelede bulunan diğer gerçek ve tüzel kişilerden  Devamını Oku

HURDAYA AYRILMIŞ ARAÇLARIN MOTORLU TAŞIT VERGİSİ İLE TRAFİK PARA CEZALARI BORCU SİLİNİYOR

Hurdaya ayrılmış araçların motorlu taşıt vergisi ile trafik para cezaları siliniyor.  Devamını Oku

DEĞER ARTIŞ KAZANCININ VERGİLENDİRİLMESİ

Piyasa koşullarında vergilendirilmesi gereken değer atış kazançlarının sıkça görülmesine karşın, vergi uygulamalarında konuyla ilgili olarak ciddi eksiklikler yaşandığı   Devamını Oku

KAYITLI E-POSTA ADRESİ (KEP) UYGULAMASI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret kanunun 18. maddesi ile 6099 sayılı tebligat kanununa 7201 sayılı kanunla eklenen 7/a (1) Maddesi hükümleri doğrultusunda  Devamını Oku

KİMLER EMLAK VERGİSİ ÖDEMEK ZORUNDA DEĞİLDİR

Kimler emlak vergisi ödemek zorunda değildir  Devamını Oku

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞYERİ HEKİMİ 01.07.2016

50’den az çalışanı bulunan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise bu yükümlülük 01/07/2016 tarihinde başlayacak olup; işverenlerin en geç bu tarih itibariyle işyeri-işyerleri için İSG-KATİP uygulaması üzerinden iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirmesi yapmaları gerekmektedir.  Devamını Oku

MAAŞLAR BANKADAN YATIRILMALIDIR.

21.05.2016 tarih ve 29718 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle ücretlerin bankadan ödenme zorunluluğuna esas işyerlerinde çalışan sayısı “5 işçi ” olarak değiştirilmiştir.  Devamını Oku

YENİ NESİL YAZAR KASALARDA MECBURİYET SÜRESİ UZATILDI

Esnaf sanatkarların yeni döneme daha sağlıklı uyum sağlayabilmeleri ve olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi için Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda, yeni nesil yazarkasa kullanım zorunluluğu bir yıl ertelenmiştir.   Devamını Oku

NEDİR BU YENİ NESİL YAZAR KASA UYGULAMASI

Nedir bu yeni nesil yazar kasa uygulaması???  Devamını Oku

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ’A GEÇİŞ

3100 Sayılı Katma Değer Vergisi mükelleflerinin Ödeme kaydedici cihaz (Yazar Kasa) kullanmaları hakkındaki kanun ile kullanılmaya başlanan eski Ödeme kaydedici cihazların, Katma Vergisi Kanunu 69 ve 70 No.lu Genel Tebliğleri ile 2013 yılından itibaren kademeli geçiş ile son kullanım tarihlerini  Devamını Oku

ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMASI BAŞLADI

Tebliğe elverişli elektronik bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda tebliğ yapılabilir. Elektronik ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.   Devamını Oku

SGK'DA 5 PUAN İNDİRİMİNDE İLK ŞART TEK KURUŞ BORÇ OLMAMASI

SGK'da 5 Puan indiriminde ilk şart tek kuruş borç olmaması  Devamını Oku

FATURA VE DİĞER BELGELERDE SİCİL NUMARASI YAZMA ZORUNLULUĞU

Fatura ve diğer belgelerde sicil numarası yazma zorunluluğu  Devamını Oku

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER MEVZUATI VE MUHASEBESİ

İşletmeler tüm iktisadi hareketlerine ilişkin kayıtlarını işletmeye uygun önceden açılmış hesap planı aracılığı ile  Devamını Oku

LİMİTED ŞİRKET ORTAĞINA ÖDEME EMRİ TEBLİĞ EDİLMESİ DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER

Vergi ve cezanın kesinleşmesinden sonra, amme alacağını vadesinde ödemeyenlere gönderilecek ödeme emri ile ilgili   Devamını Oku

TAKLİT - SAHTE FATURA KULLANIMI

Son yıllarda, ünlü firmaların satış faturaları bunların bilgisi dışında, kötü niyetli kişiler tarafından taklit edilerek piyasaya   Devamını Oku

FATURA DÜZENLEMEDE ZORUNLU KURALLAR

1- Fatura düzenlenen firma Şahıs Firması ise; Şahıs ismi yazılmalıdır. Firma Unvanı yazılması zorunlu değildir. Örnek: Ali BALTÜRK – Baltürk Gıda  Devamını Oku

KREDİ KARTLI SATIŞLARLA İLGİLİ GİB UYARISI

Kredi kartı satış cihazı ile yapılan satışlarla ilgili gelir idaresi tarafından kamuoyuna duyuru  Devamını Oku

KİRAYA İLİŞKİN TAHSİLAT VE ÖDEMELER BANKADAN YAPILMALIDIR

Kiraya ilişkin tahsilat ve ödemeler bankadan yapılmalıdır.  Devamını Oku

1774 SAYILI KİMLİK BİLDİRME KANUNU

“Özel veya resmi her türlü konaklama, dinlenme, bakım ve tedavi tesislerinin, ticaret ve sanat amacı güden bütün iş yerlerinin ve öğrenci yurtlarının sorumlu işleticileri ile bu gibi yerlerde çalışanlar ve barınanlar; resmi dairelerin  Devamını Oku

RİSK ANALİZİ HAKKINDA SON UYARI

29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Güvenliği uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında bir yönetmelik yürürlüğe girmiştir. İlgili tarih itibarı ile pek çok eklentili yönetmelik yürürlüktedir.  Devamını Oku