Geri

ANONİM ŞİRKET ve LİMİTED ŞİRKETLERDE ŞİRKET ORTAKLARININ SGK DURUMU 4/a-SSK / 4/b-Bağ-Kur

" ANONİM ŞİRKET ve LİMİTED ŞİRKETLERDE 
 
ŞİRKET ORTAKLARININ SGK DURUMU
 
4/a-SSK / 4/b-Bağ-Kur "
 
5510 sayılı kanun uyarınca Anonim Şirket yönetim kurulu üyeleri ile Limited Şirketin
tüm ortaklarının 4/b Bağ-Kur’lu olması zorunludur.
 
Anonim Şirketlerde yönetim kuruluna dahil olmayan ortaklar 4/a SSK’lı olarak devam edebilirler.
 
Şirket ortaklarının, ortağı oldukları kendi şirketlerinden SSK’lı olarak bildirilmeleri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun  53. maddesi ile; “… kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı bildirilemezler.” tanımlaması ile yasaklanmıştır. 
 
Şirketin ortağı veya sahibi olan kişiler kendi şirketlerinde SSK’lı olarak gösterilemiyorlar. Ayrıca, şirket sahibi veya ortağı oldukları gün itibarıyla Bağ-Kur’a prim ödemeleri zorunluluğu başlıyor ve SSK’lıklarının sonlanması gerekiyor.
 
Bir kişinin hem hizmet akdine tabi olarak çalışması, yani 4/1-a (SSK) sigortalılığı, hem de bağımsız çalışmasından dolayı 4/1-b (Bağ-Kur) sigortalılığı kapsamında çalışması aynı anda söz konusu ise, 01.03.2011 tarihinden önce “Önce başlayan sigortalılığın kesintiye uğrayıncaya kadar devam edeceği", 01.03.2011 tarihinden sonra ise 4/1-a sigortalılığının geçerli sayılacağı kuralı uygulanmaktadır.
 
01 EKİM 2008 Öncesi durum / Limited Şirket
 
4/a’lı (SSK’lı) sigortalı olarak çalıştığı şirkete ortak olanların sigortalılık statüleri için 1 Ekim 2008 tarihi çok önemlidir. 
 
SSK’lı olarak çalıştığı limited şirkete ortak olan bir kişi ortak olduğu tarih 1 Ekim 2008 öncesi ise SSK’lı olarak sigortalı olmaya devam edebilir.
 
4 / 1 – A SSK     KAPSAMINDA SİGORTALI OLMA ŞARTLARI
 
1 – LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARI
 
1. Limited şirket ortaklığı 01.10.2008 tarihinden önce başlamalıdır.
2. İlgili şirketten 4/1-a sigortalılığının 01.10.2008 tarihinden önce başlatılması gerekmektedir.
3. 01.10.2008 tarihinden önce başlatılan sigortalılık, kesintisiz devam etmelidir. 
4. 2014/5 sayılı SGK Genelgesinde “1479 sayılı Kanuna tabi sigortalıların kendilerine ait veya ortak oldukları iş yerlerinden kendilerini sigortalı göstermesine ilişkin verilen örneğe göre“; ortağı oldukları şirketten SSK’lı olarak bildirilmeye devam eden sigortalıların dikkat etmeleri gereken çok önemli bir diğer nokta daha vardır. 
 
İşyerinde, şirket ortağı dışında en az bir kişinin daha Kanun md. 4/1/a sigortalısı olarak bildirilmesi gerekir. Belirtilen bu istisna durumu haricinde, şirket ortaklarının kendi şirketlerinden Kanun md. 4/1/a sigortalısı olarak bildirilmeleri mümkün değildir.
 
01 EKİM 2008 Öncesi durum / Anonim Şirket
 
Anonim şirketin ortağı olan kişi, yönetim kurulu üyesi olduğunda SSK’lı olarak çalışmaya devam edebilir. Ancak bu kişilerin prim ödemelerinde bir gün bile boşluk olmamalıdır.
 
Boşluk olması halinde pasif olan Bağ-Kur sigortalılıkları devreye girer. Ve bu kişi, bir daha ortağı olduğu şirkete SSK’lı olarak kaydedilemez. 
 
2 – ANONİM ŞİRKET ORTAKLARI
 
1. Anonim şirket ortaklığı 01.10.2008 tarihinden önce başlamalı ve ortaklık kesintisiz olarak devam etmiş olmalıdır.
2. Anonim şirket yönetim kurulu üyeliği 01.10.2008 tarihinden önce başlamalı ve 01.10.2008 tarihinden sonra da kesintisiz devam etmiş olmalıdır.
3. Anonim şirket ortağı olan yönetim kurulu üyesinin 01.10.2008 tarihinden önce başlayan 4/1-a kapsamındaki sigortalılığı, 01.10.2008 tarihinden önce başlayan iş yeri dosyası üzerinden kesintisiz devam etmiş olmalıdır.
4. Yine aynı kişinin ortağı ve yönetim kurulu üyesi olduğu bir başka şirketten bildirilmeye geçilip, şirket değişikliği yapmamış olmalıdır.
 
Buradan da anlaşılacağı üzere; bu koşulların hepsi de “Gerek şart” olup, sağlanmamaları halinde SGK’nca 4/1-a sigortalılığının yok sayılacağı açık bulunmaktadır.
 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca; şirket sahibi ve ya ortağını kendi şirketinde SSK’lı olarak göstermek mümkün değil. Ancak, bu tarihten önce kendi şirketinde SSK’lı olarak gösterilenler için kazanılmış haklar korunuyor. 
 
01 EKİM 2008 Sonrası durum / Anonim – Limited Şirket
 
1 Ekim 2008 tarihinden sonra şirket sahibi veya ortağı olanlar kendi şirketlerinden SSK’lı olarak gösterilemez. 
 
Bu kişilerin 4/b’li olması zorunluluğu bulunuyor.
 
SSK’lı statüsünde olanlar avantajlı
 
Kendi şirketinde SSK’lı olarak gösterilmenin avantajı, emeklilikte daha iyi imkânlar sunan SSK’lı statüde emekli olmaktır. 
 
1 Ekim 2008 sonrasında, kurumlar SGK çatısı altında toplanmış olmasına karşın, halen belirgin farklılıklar mevcuttur.
 
Bu yüzden mükellefler, SSK’lı olarak emekli olmanın avantajlarından yararlanabilmek için kendi şirketinde SSK’lı olmak tercih ediyor.
 
Başka şirketten SSK primi  ödemek mümkün olur mu?
 
Limited şirketin ortağı veya anonim şirketin yönetim kurulu üyesi konumundaki bir kişi başka bir şirkette SSK’lı olarak sigortalı olabilmektedir. 
 
Şirket ortaklığı nedeniyle Bağ-Kur’lu olan bir kişinin başka bir şirkette SSK’lı sigortalı gösterilmesi halinde bu kişinin sigortalılığı geçerli olur ve bu kişi SSK statüsünde emekli olabilir.
 
Konuyla ilgili düzenleme 1 Mart 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 
Bu tarihten önce bir kişi adına hem Bağ-Kur’dan, hem SSK’dan prim yatırılırsa bu kişinin önceden başlamış olan sigortalılığı geçerli oluyordu. 
 
Dolayısıyla, önce Bağ-Kur sigortası başlamışsa Bağ-Kur, önce SSK sigortası başlamış ise SSK sigortası geçerli olmaktaydı. 
 
Bu tarihten sonra ise önceden başlayan sigortalılık statüsünün geçerli olması ilkesi terk edildi. Bunun yerine SSK sigortalılığının Bağ-Kur sigortalılığına üstünlüğü ilkesine geçildi. 
 
Bu ilkeyle birlikte 1 Mart 2011 tarihinden geçerli olmak üzere SSK’lı sigortalılığı geçerli sayılmaya başlandı. 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter