Geri

ŞUBAT AYI İÇİNDE İŞYERİNİN VEYA SİGORTALININ NAKLİ HALİNDE ÇALIŞMA GÜN SAYISI NASIL HESAPLANIR

ŞUBAT AYI İÇİNDE İŞYERİNİN VEYA

SİGORTALININ NAKLİ HALİNDE

ÇALIŞMA GÜN SAYISI NASIL

HESAPLANIR?

 

T. C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 64399925/70299/1514379   18/03/2015

Konu: Şubat ayı içinde işyerinin veya sigortalının nakli halinde çalışma gün sayısı nasıl hesaplanır?

GENEL YAZI

İşveren Uygulama Tebliğinde, ay/dönem içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün sayılarının, ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılmaksızın (ay/dönemin 28, 29, 30 veya 31 gün çektiği üzerinde durulmaksızın) 30 gün olarak sisteme girileceği açıklanmıştır.

Hal böyle olmakla birlikte,  Genel Müdürlüğümüze ulaşan bilgilerden, Şubat ayı içinde sigortalının aynı işverene ait başka bir işyerinde naklen ve hizmet akdi sona ermeden çalışmaya

başlaması veya işyerinin başka bir sosyal güvenlik merkezine nakli halinde,  sigortalının hizmetlerinin kesintisiz olması, başka bir ifade ile aylık tam ücrete hak kazanmış olması halinde,  Şubat ayı içindeki nakil tarihinden önceki ve sonraki sürelere ilişkin prim gün sayılarının toplamının 30 olması gerekmektedir.

Bu bağlamda, işyerinin veya sigortalının nakli nedeniyle Şubat ayı içinde aynı işveren tarafından aynı sigortalı için işyeri sicil numarası farklı iki ayrı aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirim yapılacağı durumlarda, nakil öncesi ve nakil sonrası sürelerdeki prim gün sayısının 30’a tamamlanması için  nakil olunan (sonraki) işyerindeki prim gün sayısına Şubat ayının 29 çektiği yıllarda 1 gün, 28 çektiği yıllarda 2 gün ilave edilmesi icap etmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR

Şişli - İSTANBUL

 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter