Geri

KREDİ BAKİYESİ 50 MİLYON TL ÜZERİNDE OLAN TÜZEL KİŞİLERİN ÖZET DÖVİZ POZİSYONU RAPORU VERİLERİNİ BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ OCAK 2024’E ERTELENDİ

04.07.2023

 
 
KREDİ BAKİYESİ 50 MİLYON TL ÜZERİNDE OLAN
 
TÜZEL KİŞİLERİN ÖZET DÖVİZ POZİSYONU
 
RAPORU VERİLERİNİ BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ
 
OCAK 2024’E ERTELENDİ
 
 
 
 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 12 Nisan 2023 tarihli ve 731 sayılı yazısı ile Döviz Pozisyon Raporlaması konulu talimat doğrultusunda, Tüzel Kişilerin yurt içinde faaliyet gösteren bankalardan kullandığı
 
− Yurt içi tüm bankalardaki nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi 10 milyon TL ile 50 milyon TL arasında olan firmaların raporlama yükümlülüğünün 2024 yılı Ocak ayından başlamasına
 
− Yurt içi tüm bankalardaki nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi 50 milyon TL ve üzerinde olan firmalar için ise Mart ve Nisan 2023 aylarına ilişkin raporlamalarını 30 Haziran 2023'e, MAYIS 2023 ayı ve sonrasına ilişkin bildirimlerin de izleyen ayın son iş gününe kadar yapılmasına ilişkin düzenleme yapılmıştı.
 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2 Temmuz 2023 tarihli ve 1220 sayılı yazısı ile kredi bakiyesi 50 milyon TL üzerinde olan tüzel kişilerin de özet döviz pozisyonu raporu verilerini, bildirim yükümlülüğü Ocak 2024 ayından başlamak üzere ertelenmiştir.
 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 20 Mart 2023 tarihli ve 589 sayılı Tüzel Kişilerin Döviz Pozisyon Raporlaması konulu talimatı doğrultusunda, yurt içinde faaliyet gösteren bankalardan kullandığı nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi 5 milyon TL ve üzerinde olan tüzel kişi firmaların döviz pozisyon raporlarını her ayın ilk 10 iş günü içerisinde, https://tcmbveri.gov.tr adresinde oluşturulan "Özet Döviz Pozisyon Raporu" linki üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’na bildirmesi istenilmişti. Konuyla ilgili açıklamalarımıza 27.3.2023/70 sayılı Sirkülerimizde yer verilmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 12 Nisan 2023 tarihli ve 731 sayılı yazısı ile Raporlama sürecinde ilgili taraflardan alınan geri bildirimler değerlendirilerek, geçiş sürecinin kolaylaştırılması için söz konusu raporlamanın kapsam ve süresinde aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştı.
 
1- Merkezi olağanüstü hâl ilan edilen deprem illerinde bulunan firmalar, olağanüstü halin devamı süresince raporlama zorunluluğundan muaf tutulmuştu.
 
2- Raporlama yükümlülüğü kapsamına girecek firmaların belirlenmesinde esas alınan, yurt içi tüm bankalardaki nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi alt sınırı 5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye yükseltilmişti.
 
3- Aylık özet döviz pozisyon raporu için bildirim süresi "takip eden ayın ilk 10 iş günü" yerine "takip eden ayın son günü" olarak değiştirilmişti.
 
Ayrıca:
 
a) Yurt içi tüm bankalardaki nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi 10 milyon TL ile 50 milyon TL arasında olan firmaların raporlama yükümlülüğü 2024 yılı Ocak ayına ilişkin raporla başlamak üzere ertelenmişti.
 
b) Yurt içi tüm bankalardaki nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi 50 milyon TL ve üzerinde olan firmalar için ise Mart ve Nisan 2023 aylarına ilişkin raporlamaların en geç bildirim süresi 30 Haziran 2023'e uzatılmıştı.
 
c) MAYIS 2023 ayı ve sonrasına ilişkin bildirimlerin de izleyen ayın son iş gününe kadar yapılması talep edilmişti.
 
Bu defa Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2 Temmuz 2023 tarihli ve 1220 sayılı yazısı ile kredi bakiyesi 50 milyon TL üzerinde olan tüzel kişilerin de özet döviz pozisyonu raporu verilerini, bildirim yükümlülüğü Ocak 2024 ayından başlamak üzere ertelenmiştir.
 
Söz konusu TCMB yazıları ekte verilmiştir.
 
Bu düzenleme neticesinde; Özet Döviz Pozisyonu Raporu verilerinin Merkez Bankası’na elektronik ortamda bildirim yükümlülüğü “Ocak 2024 raporlama ayından başlamak üzere” izleyen ayın son iş günü sonuna gününe kadar 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilmeye başlanacaktır.
 
Yapılan düzenlemeler bir bütün olarak ele alındığında; 2023 yılı aylarına ilişkin olarak ilgili Özet Döviz Pozisyonu ile ilgili herhangi bir bildirim yapılmasına artık gerek olmadığı, bildirim yükümlülüğünün Ocak 2024 ayı sonu itibariyle yurt içi bankalardan kullanılan nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesinin 10 milyon TL üzerinde olup olmadığına göre karar verileceği ve her ay sonu itibari ile yurt içi bankalardan kullanılan nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi 10 milyon TL ve üzerinde olan banka vb. kuruluşlar haricindeki tüm tüzel kişiler, Özet Döviz Pozisyon Raporu’na ilişkin verileri elektronik ortamda izleyen ayın son iş günü sonuna kadar, Merkez Bankası veri sistemine https://tcmbveri.gov.tr/ linki üzerinden elektronik ortamda bildireceklerdir.
 
Öte yandan, Yabancı para cinsinden kredi bakiyesi 15 Milyon Dolar ve üzerindeki Sistemik Risk Veri Takip Sistemi kapsamındaki firmaların raporlamaları bakımından ise herhangi bir erteleme söz konusu olmayıp, belirtilen sistem kapsamındaki raporlamalarına devam edilecektir.
 
 
*   *   *
PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter