Geri dön

KLAVUZ - BROŞÜR - YOL HARİTASI

KLAVUZ - BROŞÜR - YOL HARİTASI

 

Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşviki Broşürü
Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5 Vergi İndirimi Broşür-2020
G.V.K. Geçici 67 nci Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi-2020
Hazır Beyan Sistemi Broşürü-2020
Diğer Kazanç ve İratların Vergilendirilmesi Rehberi-2020
Menkul Sermaye İradı İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürü-2020
Gayrimenkullerin 5 Yıl İçinde Elden Çıkarılmasında Gelir Vergisi Beyanı Broşürü-2020
Menkul Sermaye İradı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi-2020
Serbest Meslek Kazancı İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürü-2020
Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi-2020
Ticari Kazançlar İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürü-2020
Ticari Kazanç Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi-2020
e-İrsaliye Uygulama Kılavuzu-2020
Ücret Geliri Elde Edenler İçin Vergi Rehberi-2020
Türkiye’de Yerleşmiş Olmayanlar (Dar Mükellefler) İçin Kira Geliri Beyanı Broşürü-2020
Kira Geliri İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürü-2020
Kira Geliri Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi-2020
Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Kılavuzu-2020
Diğer Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi Rehberi-2020
Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi-2020
Basit Usule Tabi Mükelleflerin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürü-2020
e-Arşiv Fatura Uygulamasına Dahil Olmayan Mükelleflerce Tutarı 5.000 TL ve 30.000 TL’yi Aşan Faturaların GİB Portalından Düzenleme Kılavuzu
Hızlı Gelir ve Hızlı Gider Kayıtlarına İlişkin Kullanım Kılavuzu

Saygılarımızla,

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter